Home

Results 1 - 2 of 2 for รางวัล. Search took 0.442 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) – UNHCR Thailand บริจาค ลงชื่อติดตามและสนับสนุนการทำงาน Menu Search Thailand Menu Select a language for this section: English ไทย Select a language for our global site: English Français Español عربي Select a country site: Select a country site: Africa (English) Armenia (English) Armenia | Հայաստան (Հայերեն) Asia Pacific (English) Australia (English) Austria | Österreich (Deutsch) Belarus (English) Belarus | Беларусь (Русский) Belgium | Belgique (Français) Belgium | België (Nederlands) Brazil | Brasil (Português) Bulgaria | България (българин ) Canada (English) Canada (Français) Central Asia (English) Central Asia | Центральная Азия (Русский) Central Europe (English) China (中文) Croatia | Hrvatska (Hrvatski) Cyprus (English) Czech Republic | Česká republika (Čeština) Denmark | Danmark (Dansk) Egypt (English) Estonia (Eesti) Finland | Suomi (Suomi) France (Français) Germany | Deutschland (Deutsch) Ghana (English) Greece | Ελλάδα (ελληνικά) Hong Kong SAR (English) Hong Kong SAR | 香港特別行政區 (繁體中文) Hungary | Magyarország (Magyar) Iceland | Ísland (Íslenska) India (English) Indonesia (English) Indonesia (Indonesian) Iran (English) Iran (فارسی) Ireland (English) Israel (English) Israel | ישראל) עברית) Italy | Italia (Italiano) Japan | 日本 (日本語) Jordan (English) Jordan | لعربية) الأردن) Kenya (English) Korea, Republic of | 한국 (한국어) Kuwait (English) Kuwait (عربي) Latvia | Latvija (Latviešu) Lebanon (English) Lithuania | Lietuva (Lietuvių) Luxembourg (Français) Luxembourg (Nederlands) Malaysia (English) Malta (English) Mexico | México (Español) Moldova (Romanian) Netherlands | Netherland (Nederlands) Nigeria (English) Nordic and Baltic Countries (English) Norway | Norge (Norsk Bokmål) Pakistan (English) Philippines (English) Poland | Polska (Polski) Qatar (English) Qatar (عربي) Romania | România (Romanian) Russia | Россия (Русский) Rwanda (English) Saudi Arabia (عربي) Serbia | Србија (српски) Slovakia | Slovensko (Slovenčina) Slovenia | Slovenija (Slovenščina) South Eastern Europe (English) Spain | España (Español) Sweden | Sverige (Svenska) Switzerland | Schweiz (Deutsch) Switzerland | Suisse (Français) Syrian Arab Republic (English) Thailand (English) Thailand | ไทย (ไทย) Türkiye | Türkiye (Türkçe) Ukraine (English) Ukraine | Україна (Українська) United Kingdom (English) United States (English) บริจาค ลงชื่อติดตามและสนับสนุนการทำงาน Media Centre ติดต่อเรา Share เกี่ยวกับ UNHCR UNHCR ในประเทศไทย อนุสัญญาปี ค.ศ.1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ สถิติของ UNHCR ที่น่าสนใจ ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียง การทำงานของเรา การมอบความคุ้มครอง ทางออกที่ยั่งยืน การมอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและปัจจัยสี่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือภาคเอกชน สถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา วิกฤตการณ์ซีเรีย สถานการณ์เมียนมา วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา วิกฤตการณ์เยเมน วิกฤตการณ์ซูดานใต้ วิกฤตการณ์เวเนซุเอลา วิกฤตการณ์ชาด วิกฤตการณ์เอธิโอเปีย วิกฤตการณ์ในอัฟกานิสถาน ข้อมูลข่าวสารล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องราว จดหมายข่าว รายงานประจำปี มีส่วนร่วมกับเรา บริจาคออนไลน์ บริจาคผ่านพนักงานโดยตรง บริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์ กิจกรรม ผู้บริจาคของเรา : ครอบครัวผู้บริจาค UNHCR ความร่วมมือจากบริษัท มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย ผู้สนับสนุนพื้นที่สื่อสารองค์กรของ UNHCR ลงชื่อสนับสนุน ร่วมงานกับเรา Search UNHCR Search UNHCR Close Search   ; Home พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เราจะไม่ทิ้งใครไว้ครั้งนอก เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ให้ความกรุณาต่อ UNHCR ในการร่วมสนับสนุนแคมเปญ  “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” Nobody Left Outside  เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นจำนวน 2 ล้านคน พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 UNHCR ได้ถวายตำแหน่งหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ของ UNHCR แด่ พระเมธีวชิโรดม  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านสันติภาพ และเมตตาธรรมต่อผู้ลี้ภัย และวิกฤติด้านมนุษยธรรม รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ท่ามกลางวิกฤติผู้ลี้ภัยที่กำลังเกิดขึ้น และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ ก็คือ ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจกันโดยไม่แบ่งแยก ท่านว.วชิรเมธีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเชื่อมโยงผู้นำทางศาสนากับการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิด นักเขียน และนักพัฒนาสังคมที่ได้รับความนับถือจากประเทศไทย ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” (Nobody Left Outside) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยจำนวน 2 ล้านคน ตั้งแต่ท่านได้ร่วมงานกับ UNHCR ท่านว.วชิรเมธี ได้เดินทางเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยจำนวน 2 แห่ง ในประเทศไทย และเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่อาศัยในเมืองที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ท่านยังได้ริเริ่มการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 200 รูป จาก 13 ประเทศเข้าร่วมงานประชุม “พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย”ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคม และการทำงานด้านมนุษยธรรม รวมถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR ท่าน ว.วชิรเมธี ในฐานะผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม ได้กล่าวว่า “ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่เนื้อในเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ความสุข ความทุกข์ ของเราล้วนขึ้นต่อกันและกัน เชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวโลกใบนี้ต่างก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ ร่มเย็น เป็นสุข และมีสันติภาพที่ยั่งยืน ความรัก ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลก” ท่าน ว.วชิรเมธี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยา และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ หลังสำเร็จการศึกษาได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์ผ่านการเทศน์ การสอน การเขียนหนังสือธรรมประยุกต์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานธรรมนิพนธ์ชุด “ธรรมะติดปีก” ปัจจุบันท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์มากกว่า 200 เล่ม หลายเล่มได้รับการแปลสู่ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ดัช อิตาลี เยอรมัน เกาหลี  อินโดนีเซีย และสเปน เป็นต้น ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิวิมุตตยาลัย” เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพโลกผ่านการทำงานด้านการศึกษา และมนุษยธรรม ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่มนุษยชาติเพื่อผ่านวิธีคิดที่ว่า “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” จากการอุทิศตนทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสันติภาพทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ น้อมถวายรางวัลแก่ท่าน ว.วชิรเมธี ไม่ต่ำกว่า 45 รางวัล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 5 สาขาวิชาจาก 5 มหาวิทยาลัย See also UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดับโลก Aiming Higher ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับสูงแก่ผู้ลี้ภัย See also UNHCR ร่วมกับพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก เกี่ยวกับ UNHCR การทำงานของเรา สถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลข่าวสารล่าสุด มีส่วนร่วมกับเรา © UNHCR 2001-2022 Terms & Conditions and Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 1513696.9 - https://www.unhcr.org/th/the-venerable-phramedhivajirodom
Data Source: un
Youth with Refugees Art Contest – UNHCR Thailand บริจาค ลงชื่อติดตามและสนับสนุนการทำงาน Menu Search Thailand Menu Select a language for this section: English ไทย Select a language for our global site: English Français Español عربي Select a country site: Select a country site: Africa (English) Armenia (English) Armenia | Հայաստան (Հայերեն) Asia Pacific (English) Australia (English) Austria | Österreich (Deutsch) Belarus (English) Belarus | Беларусь (Русский) Belgium | Belgique (Français) Belgium | België (Nederlands) Brazil | Brasil (Português) Bulgaria | България (българин ) Canada (English) Canada (Français) Central Asia (English) Central Asia | Центральная Азия (Русский) Central Europe (English) China (中文) Croatia | Hrvatska (Hrvatski) Cyprus (English) Czech Republic | Česká republika (Čeština) Denmark | Danmark (Dansk) Egypt (English) Estonia (Eesti) Finland | Suomi (Suomi) France (Français) Germany | Deutschland (Deutsch) Ghana (English) Greece | Ελλάδα (ελληνικά) Hong Kong SAR (English) Hong Kong SAR | 香港特別行政區 (繁體中文) Hungary | Magyarország (Magyar) Iceland | Ísland (Íslenska) India (English) Indonesia (English) Indonesia (Indonesian) Iran (English) Iran (فارسی) Ireland (English) Israel (English) Israel | ישראל) עברית) Italy | Italia (Italiano) Japan | 日本 (日本語) Jordan (English) Jordan | لعربية) الأردن) Kenya (English) Korea, Republic of | 한국 (한국어) Kuwait (English) Kuwait (عربي) Latvia | Latvija (Latviešu) Lebanon (English) Lithuania | Lietuva (Lietuvių) Luxembourg (Français) Luxembourg (Nederlands) Malaysia (English) Malta (English) Mexico | México (Español) Moldova (Romanian) Netherlands | Netherland (Nederlands) Nigeria (English) Nordic and Baltic Countries (English) Norway | Norge (Norsk Bokmål) Pakistan (English) Philippines (English) Poland | Polska (Polski) Qatar (English) Qatar (عربي) Romania | România (Romanian) Russia | Россия (Русский) Rwanda (English) Saudi Arabia (عربي) Serbia | Србија (српски) Slovakia | Slovensko (Slovenčina) Slovenia | Slovenija (Slovenščina) South Eastern Europe (English) Spain | España (Español) Sweden | Sverige (Svenska) Switzerland | Schweiz (Deutsch) Switzerland | Suisse (Français) Syrian Arab Republic (English) Thailand (English) Thailand | ไทย (ไทย) Türkiye | Türkiye (Türkçe) Ukraine (English) Ukraine | Україна (Українська) United Kingdom (English) United States (English) บริจาค ลงชื่อติดตามและสนับสนุนการทำงาน Media Centre ติดต่อเรา Share เกี่ยวกับ UNHCR UNHCR ในประเทศไทย อนุสัญญาปี ค.ศ.1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ สถิติของ UNHCR ที่น่าสนใจ ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียง การทำงานของเรา การมอบความคุ้มครอง ทางออกที่ยั่งยืน การมอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและปัจจัยสี่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือภาคเอกชน สถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา วิกฤตการณ์ซีเรีย สถานการณ์เมียนมา วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา วิกฤตการณ์เยเมน วิกฤตการณ์ซูดานใต้ วิกฤตการณ์เวเนซุเอลา วิกฤตการณ์ชาด วิกฤตการณ์เอธิโอเปีย วิกฤตการณ์ในอัฟกานิสถาน ข้อมูลข่าวสารล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องราว จดหมายข่าว รายงานประจำปี มีส่วนร่วมกับเรา บริจาคออนไลน์ บริจาคผ่านพนักงานโดยตรง บริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์ กิจกรรม ผู้บริจาคของเรา : ครอบครัวผู้บริจาค UNHCR ความร่วมมือจากบริษัท มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย ผู้สนับสนุนพื้นที่สื่อสารองค์กรของ UNHCR ลงชื่อสนับสนุน ร่วมงานกับเรา Search UNHCR Search UNHCR Close Search   Home กิจกรรม Youth with Refugees Art Contest Youth with Refugees Art Contest ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย โครงการ Youth with Refugees Art Contest โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จัดขึ้นอีกครั้งหลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยการประกวดผลงานศิลปะ ในปี พ.ศ. 2564 มาในแนวคิด “Together through sport”  ที่เชื่อว่าพลังของกีฬาจะนําผู้คนมารวมกันและสร้างพลังแห่งความหวังไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถส่งภาพวาดในธีม “Together through sport” หรือ สามารถส่ง ผลงานเข้าร่วมอีกโครงการพิเศษเพื่อออกแบบลูกฟุตบอลในหัวข้อ #dreamball ส่งผลงานของคุณ รายละเอียดสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวด หากคุณมีอายุระหว่าง 10 – 30 ปี การประกวดครั้งนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม คุณไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินมืออาชีพ โดยคุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของตัวเอง ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เช่นกัน รางวัล ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ทาง Social Media ของ UNHCR ซึ่งมีผู้ติดตามทั่วโลกกว่า 10 ล้านคนและจะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการออนไลน์ ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับของรางวัลพิเศษจาก UNHCR โดยปีนี้เรามีอีกโครงการพิเศษ #dreamball การออกแบบผลงานศิลปะบนลูกฟุตบอล โดย 5 ผลงานออกแบบที่ได้รับคัดเลือกจะปรากฏ บนลูก ฟุตบอลที่ผลิตขึ้นจริง ตัดเย็บโดยผู้ลี้ภัยและชุมชนที่ให้ที่พักพิงในประเทศเคนยา ลูกฟุตบอลทั้งหมดจะผลิตโดยบริษัทที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ หลังจากนั้นจะนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนโอกาสทางการกีฬาสําหรับผู้ลี้ภัยต่อไป หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงาน ขอเชิญร่วมส่งผลงานในหัวข้อ “Together through sport” ตลอดช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง กีฬาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสําคัญต่อการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกให้กับผู้คน กีฬายังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทีมกันเพื่อเอาชนะ COVID-19 นอกจากนี้กีฬายังช่วยให้ผู้ที่เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิต มีความหวังในการสร้างอนาคตต่อไป คุณสามารถใช้ความสามารถของคุณถ่ายทอดผลงานสะท้อนพลังของกีฬาที่ช่วยให้ผู้คนได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน และนี่คือตัวอย่างไอเดียที่สร้างแรงบันดาลใจ Sport brings hope การเล่นกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีที่สุดที่ช่วยเยียวยาจิตใจหลังบททดสอบในช่วงเวลาที่ยากลําบากผ่านไป เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษด้านสุขภาพจิต ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ผู้ลี้ภัยหลายคนมีกีฬาเป็นสิ่งฟื้นฟูจิตใจจากประสบการณ์ของสงครามและความรุนแรงที่โหดร้าย Sport fosters inclusion กีฬาเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน เมื่อผู้ลี้ภัยได้แสวงหาความปลอดภัยในประเทศใหม่ การเล่นกีฬากับผู้คนในชุมชนช่วยให้พวกเขาได้รู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม Sport fosters inclusion เราทุกคนชอบดูและเชียร์นักกีฬาที่เราชื่นชอบ คุณทราบหรือไม่ว่าเรามีนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกทีมผู้ลี้ภัยด้วย และนี่เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ที่นักกีฬาทีมผู้ลี้ภัยของเราจะร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียวเร็วๆนี้ กติกาและการตัดสินรางวัล กรรมการจะตัดสินผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และวิธีการถ่ายทอดความหมาย สำหรับโครงการ #dreamball เปิดกว้างรับผลงานที่สื่อความหมายเชิงนามธรรมด้วย ภาพวาดและการออกแบบลูกฟุตบอลจะได้รับการตัดสินจากกรรมการที่เป็นผู้ลี้ภัย ศิลปิน และนักกีฬา คุณสามารถส่งผลงานที่วาดด้วยมือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หากเป็นภาพวาดกรุณาสแกนหรือถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูง ทั้งนี้ผลงานต้องส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf  .jpeg หรือ .png สําหรับการแข่งขันภาพวาดทั่วไป สามารถส่งภาพวาดหรือภาพการ์ตูนที่สะท้อนแนวคิดตามหัวข้อผลงานในแบบฉบับของคุณ สําหรับการประกวดออกแบบลูกฟุตบอล #dreamball ให้ใช้ เทมเพลตการออกแบบลูกฟุตบอล (ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.unhcr.org/606474f74 ) โดยวาดในกรอบห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมที่ปรากฏ หากคุณไม่สามารถวาดในเทมเพลทได้ ให้วาดรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมขึ้นเอง ใช้สีที่แตกต่างกันได้สูงสุด 3 สีรวมถึงสีขาวในการออกแบบ เรายินดีรับผลงานภาพวาดเชิงนามธรรมด้วย!
Language:English
Score: 1466330.9 - https://www.unhcr.org/th/event...outh-with-refugees-art-contest
Data Source: un