Home

Results 1 - 10 of 39 for ầu tư. Search took 0.72 seconds.  
Sort by date / Sort by relevance
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tỉ lệ đ ầu t ư C SH T so v ớ i G D P ( % ) Đ ầu C SH T (T ỷ U SD (...) thành công trong việc duy trì tỉ lệ đầu cao cho CSHT trong những năm gần đây 2 Nguồn: GSO, World Bank (...) ) Điện, ga, cấp nước Giao thông, viễn thông Tỉ lệ đầu CSHT so với GDP (%) Tuy nhiên, năng lực cạnh
Language: English
Score: 152.41 - www.unescap.org/sites/d...ation1-Challenges-VN-28.09.pdf
Data Source: un
Xu hướng và cơ hội tài trợ cơ sở hạ tầng (CSHT) tại Việt Nam 1. Nâng cao hiệu quả đầu công trong (...) lĩnh vực CSHT 2. Huy động nguồn lực trong nước cho đầu CSHT 3. Khuyến khích đầu nhân trong (...) cao hiệu quả đầu công trong lĩnh vực CSHT • Nâng cao hiệu quả trong việc lập kế hoạch dự án, phân
Language: English
Score: 57.57 - www.unescap.org/sites/d...d%20Opportunities-VN-28.09.pdf
Data Source: un
BÁO CÁO THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG 2004  Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2013 (...) năm 2013 [Hình 1 và 4].  Nước có FDI lớn nhất vào Việt Nam là Nhật Bản, chiếm 26% tổng vồn đầu (...) đầu vào British Virgin Islands và Samoa [mặc dù điều này phản ánh vị thế trung gian của các lãnh
Language: English
Score: 34.54 - www.unescap.org/sites/d...t%20Nam%20%28Vietnamese%29.pdf
Data Source: un
nhiệm Mức độ Ưu tiên Trình tự thời gian Nguồn tài trợ CÁC BIỆN PHÁP PHÁP HÌNH SỰ 1 Sửa đổi Bộ luật (...) Hình sự và các luật khác bao gồm các Nghị định và Thông liên quan nhằm đưa ra các hình phạt có tính (...) của việc rà soát Bộ luật Hình sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ pháp, Bộ Tài nguyên và
Language: English
Score: 31.14 - www.unodc.org/documents...nam_Action_Plan_VN_-_final.pdf
Data Source: un
vệ): Bà Lindsay Buckingham, Chuyên gia vấn pháp luật độc lập Bà Margaret Akullo, Điều phối viên Dự (...) ..................................................................................................................................................... 3 BỘ PHÁP (...) 5.3 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRẺ EM TRONG QUÁ TRÌNH PHÁP HÌNH SỰ................................. 23
Language: English
Score: 23.63 - www.unodc.org/documents...VN_UNODC_Legal_Report_2014.pdf
Data Source: un
hòa nhập. • Các dịch vụ sàng lọc, vấn, hỗ trợ y tế ban đầu và chuyển tuyến được cung cấp tại các (...) lợi xã hội và NGO sẽ thực hiện các chương trình giáo dục, vấn, đào tạo nghề nghiệp, tạo thu nhập (...) : Điều trị lệ thuộc ma túy và Hệ thống pháp Hình sự Việc lệ thuộc vào ma túy cần được xem là một tình
Language: English
Score: 20.15 - www.unodc.org/documents...pacific/cbtx/cbtx_brief_VN.pdf
Data Source: un
thập và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành pháp về ma túy; đẩy mạnh công tác pháp hình sự đối (...) biên giới và hợp tác quốc tế; cung cấp vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ; và cung cấp (...) liên hệ với: John Bleho, chuyên gia vấn về Thông tin và Truyền thông, john.bleho@unodc.org Văn phòng
Language: English
Score: 19.95 - www.unodc.org/documents...Viet_Nam_07_4_Dec_2012_-VN.pdf
Data Source: un
xuất khẩu chủ yếu là các hàng hóa cuối cùng (chẳng hạn, điện thoại, giầy dếp và máy tính). Đầu trực (...) tiếp nước ngoài (FDI): Dòng vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức 3.4 (...) % đạt 9.2 tỉ USD vào năm 2014. Sự kết hợp giữa xã hội-chính trị ổn định, cam kết thu hút các nhà đầu
Language: English
Score: 19.31 - www.unescap.org/sites/d...t%20Nam%20%28Vietnamese%29.pdf
Data Source: un
báo cáo: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu , Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Biểu số 12B/TC (...) báo cáo: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu , Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Biểu số 13B/TC (...) Hải quan) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu , Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà
Language: English
Score: 17.47 - unstats.un.org/unsd/tra...0_ITEM11%20NSO_(02Feb2010).pdf
Data Source: un
đầu /tài chính giữa hệ thống chân không và hệ thống trọng lực .............. 26 13. Việc chuyển giao (...) thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng DPC Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng DPI Sở Kế hoạch và Đầu Đà (...) SECD Công ty Cổ phần Dịch vụ vấn Thiết kế Môi trường Sài Gòn UN ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á
Language: English
Score: 17.27 - www.unescap.org/sites/d...werage%20system_Vietnamese.pdf
Data Source: un