Home

Results 1 - 5 of 5 for Szkolenie pochodzi. Search took 0.354 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
.…………........24 9.6. Specjalne szkolenie dla pracowników, którzy mają kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi……………...………..……............................25 8. (...) Edukacja środowiskowa jest zalecana na wszystkich szczeblach. Takie szkolenie powinno stanowić część rocznych planów szkoleniowych danej firmy i odbywać się po konsultacji z przedstawicielem pracowników. 7.1. (...) W celu osiągnięcia tych zamierzeń powinni oni otrzymać specjalistyczne szkolenie na temat zapobiegania HIV/AIDS oraz strategii ochrony w miejscach pracy.
Language:English
Score: 1381095.1 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_113858.pdf
Data Source: un
Ponieważ ok. 78% wydobytego w Polsce węgla kamiennego pochodzi z pokładów metanowych tematyka związana z przekrojami wyrobisk przyścianowych oraz drogami doprowadzenia i odprowadzenia powietrza z rejonów ścian nabiera szczególnej wagi.
Language:English
Score: 906939.6 - https://unece.org/sites/defaul...etan%20Trenczek%20ICECMM_0.pdf
Data Source: un
Wzmacniamy również usługi socjalne poprzez zatrudnianie i szkolenie dodatkowych pracowników socjalnych.  Współpracujemy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w celu wzmocnienia systemu ochrony dzieci, poprawy jakości i dostępności opieki oraz edukacji wczesnodziecięcej, jak także zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich dzieci w Polsce, w tym wsparcia programu zasiłku na dzieci 500+, mającym na celu pomóc ukraińskim uchodźcom.  
Language:English
Score: 699851 - https://www.unicef.org/eca/pl/...eagowania-kryzysowego-w-polsce
Data Source: un
Rozdział ten „nie oznacza nieobecności religii, lecz raczej strukturę państwa chroniącą zarówno wolność wypowiedzi, jak i wolność wyznania i przekonań, w której nie występuje religia państwowa, gdzie prawo nie pochodzi od Boga, a także gdzie przedstawiciele świata religii nie mogą narzucać swojej woli w procesie kształtowania polityki publicznej”.
Language:English
Score: 432861.5 - https://www.ohchr.org/sites/de...ndMissionStatement_Poland.docx
Data Source: un
Z tego względu współpraca pomiędzy różnymi uczestnikami zaangażowanymi we wszystkie formy EZR (ESD) powinna być doceniana i popierana. 31. Właściwe szkolenie początkowe jak i dalsze doskonalenie nauczających oraz możliwość dzielenia się doświadczeniem są szczególnie ważne, by EZR (ESD) mogła odnieść sukces.
Language:English
Score: 422326.17 - https://unece.org/DAM/env/esd/...ategytext/strategyinPolish.pdf
Data Source: un