Home

Results 1 - 10 of 11,327 for att på. Search took 0.534 seconds.  
Sort by date / Sort by relevance
efter att arbeta ett ansvarsfullt sätt genom hela värdekedjan, från arbetet gårdarna och med (...) oss om hur vi gör det. Vi driver vår verksamhet ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att (...) att följa upp och tydliggöra områden vi behöver fokusera framöver. De elva områden som
Language: English
Score: 182 - https://www.unglobalcompact.or...var_2015_SE_web.pdf?1456936722
Data Source: un
vår verksamhet, men Arla fokuse- rade den dagliga driften utan att tappa det längre perspek- tivet (...) att vi Arla hela tiden strävar efter att utvecklas, inte bara för att bli redo för framtiden utan (...) processer för att göra lokala intressenter delaktiga och utbyta kunskaper när vi går in nya marknader
Language: English
Score: 181.56 - https://www.unglobalcompact.or...2016_SE_0223a_7.pdf?1488452300
Data Source: un
strävar efter att arbeta ett ansvarsfullt sätt genom hela värdekedjan, från arbetet gårdarna och hos (...) och kvalitet ett hållbart och ansvarsfullt sätt, för att säkerställa företagets anseende, lönsamhet (...) . Den ger oss också möjlighet att följa upp och tydlig- göra vilka områden vi behöver fokusera
Language: English
Score: 181.48 - https://www.unglobalcompact.or...var_2014_SE_web.pdf?1425382623
Data Source: un
Verksamhetsprinciper 10 Fördjupning 12 Inköp 14 Marknadsagerande 16 Produkter att lita 18 Livsmedelssäkerhet 20 Mat (...) möjlighet att följa upp och tydliggöra vilka områden vi behöver fokusera framöver. Ansvarsfullt (...) företagande • Affärsprinciper • Verksamhetsprinciper • Inköp • Marknadsagerande Produkter att lita
Language: English
Score: 170.61 - https://www.unglobalcompact.or...Rapport_2012_SE.pdf?1363615411
Data Source: un
hörde hemma FN:s lista över illegala substanser. Morales krävde att frå- gan skulle lyftas upp till (...) diskussion för att sikt få bort kokan från listan – men utan resultat. Flera länder, som Sverige, USA och (...) . – Det här kommer att få effekt omvärldens syn Bolivia. Det kan till ex- empel vara svårt för andra
Language: English
Score: 162.17 - http://www.unodc.org/documents/bolivia/SD2_111228_E1_A20.pdf
Data Source: un
en lönsam framtid i att fortsätta driva sina mjölkgårdar ett hållbart sätt. även detta är (...) inspiration, trygghet och välbefinnande kommer vi även att för- stärka vårt fokus hälsa. Med våra nyttiga (...) ett ökat ansvarstagande. i den här rapporten och vår hemsida är du välkommen att följa Arlas resa
Language: English
Score: 159.91 - https://www.unglobalcompact.or...apport_SE_final.pdf?1301061464
Data Source: un
Pellon nimi talteen Att ta vara åkerns namn Maalla ja kaupungissa asukkaat antavat nimiä paikoil (...) . Under årens lopp bildas nya namn medan en del gamla namn faller ur bruk. För att arki- vera namn (...) nimiä ja nimiin liittyvää tietoa. Såväl landsbygden som i staden har de platser som har varit viktiga
Language: English
Score: 148.85 - unstats.un.org/UNSD/geo...inland/Poster3-Finland2011.pdf
Data Source: desa
gett mig en inre säkerhet som kommit väl till pass i de många skiften livet fört mig. Att eget (...) internationelle domaren. 3 Att tala om nödvändigheten av att ha opartiska och oberoende domare det nationella (...) system. Man kunde ibland visa domstolsbyggnader, men någon lagbok fanns inte att tillgå. Man visade
Language: English
Score: 146.08 - http://legal.un.org/ola/media/info_from_lc/svenska3.pdf
Data Source: un
ATT VARA EN POSITIV KRAFT I SAMHÄLLET FLERA PLAN. EN ARBETSPLATS MED KUNNIGA OCH MOTIVERADE (...) långsiktigt ansvarstagande för att optimera alla resurser bästa sätt. Inte bara miljöpåverkan. Vi tar också (...) AVSÄNDARE, MOTTAGARE OCH MILJÖ ÄR ATT VI NÅR BREVLÅDAN FÖRSTA FÖRSÖKET. 7 ­­ tanKar­från­Vd
Language: English
Score: 140.53 - https://www.unglobalcompact.or...20report%202012.pdf?1379075289
Data Source: un
område. Först när dessa ändringar hade genomförts beslöt Strängnäs kommun att ge bygglov det (...) Sörmland beslut att avvisa min talerätt i ärendet Med anledning av länsstyrelsens i Sörmland beslut Dnr 403 (...) bedömning. Vi har genom dokument styrkt att både Svenska kyrkans Stift i Strängnäs och Strängnäs kommun utan
Language: English
Score: 137.64 - www.unece.org/fileadmin..._email3_annex_3_28.08.2015.pdf
Data Source: un