Home

Results 1 - 10 of 56,481 for energetic compounds. Search took 1.215 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Local people pay an entrance fee when the football is showing on another asset – the TV and sports satellite package. ​ ​Now the CCC compound is an impressive collection of buildings that serve the community and also generate income to protect and promote opportunities for the next generation – a children’s play area, a shop, a recreation hub including pool and table tennis, office space for health extension workers and the CCC. ​ Husien Yusuf is one of 15 dynamic CCC committee members energetically going “above and beyond” for his community and always thinking about ways to generate more sustainable income.  (...) “We share our experience with other CCCs by attending events and carrying out training.”​ The Kebele 49 CCC compound is a testament to the hard work and vision of the community – and shows what is possible when people come together and work collectively for the common interest.​
Language:English
Score: 1317340.2 - https://www.unicef.org/ethiopi...and-ability-motivate-community
Data Source: un
TRANSPORT OF ENERGETIC SAMPLES FOR FURTHER TESTING
It is not necessary to exclude diazonium salts from the scope since one of the smallest diazonium compounds available (Azodicarbonamide) was included in the tests performed (see below). Aromatic diazonium compound have a higher molar mass and thus are less energetic. (...) Further, by using 1 g of TNT equivalent for initiation in the tests performed, substances far more energetic than diazonium compounds are covered.
Language:English
Score: 1313951.8 - daccess-ods.un.org/acce...ST/SG/AC.10/C.3/2016/61&Lang=E
Data Source: ods
This rural-urban migration has also affected agricultural productivity as the more elderly and less energetic people are left in the rural areas where cultivation should be taking place, yet they do not have enough energy to till the land. (...) This is even further compounded by the fact 4 that the biggest proportion of Uganda’s border with neighboring countries is “porous”.
Language:English
Score: 1309172.6 - https://www.un.org/development...pd_2013_cpd46_uganda_item4.pdf
Data Source: un
United Nations INSTRUIRE PRIVIND MANAGEMENTUL ENERGETIC MUNICIPAL (MEM), SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE MANAGEMENT ENERGETIC (SIME), MĂSURAREA, RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA (MRV) ÎN SECTORUL CLĂDIRILOR Data: 20-21 ianuarie 2022 Locație: AEE Organizatori: Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova DESCRIERE Atelierul de instruire acoperă aspecte ce țin de standardele de eficiență energetică de înaltă performanță în clădiri și este divizat în șase sesiuni, după cum urmează: • sesiunea 1 – Procedura auditelor energetice a clădirilor și analiza bazată pe criterii multiple • sesiunea 2 – Sistemul informațional de management energetic și exemple de instrumente ale sistemului de management energetic • sesiunea 3 – Managementul energetic municipal drept parte din sistemul național de monitorizare, raportare și verificare • sesiunea 4 – Aspectele instituționale, organizaționale și juridice ale managementului energetic și monitorizării, raportării și verificării la nivel global și UE • sesiunea 5 – Managementul energetic (ME) și monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) în sectorul clădirilor • sesiunea 6 – Evaluarea economică și posibilitățile de finanțare pentru măsurile de eficiență energetică în clădiri REZULTATELE ȘI COMPETENȚELE DREPT URMARE A INSTRUIRII La finele instruirii, participanții vor obține cunoștințe și expertiză privind standardele eficienței energetice de performanță înaltă în clădiri și vor dispune de următoarele competențe: • Înțelegerea managementului energetic și a monitorizării, raportări și verificării în sectorul clădirilor • Competența de a înțelege aspectele instituționale, organizaționale și juridice ale managementului energetic și monitorizării, raportării și verificării la nivel global și UE • Cunoștințe privind organizarea managementului energetic municipal drept parte a sistemului național de monitorizare, raportare și verificare • Cunoștințe privind utilizarea sistemului existent sau organizarea dezvoltării sistemului informațional de management energetic • Înțelegerea procesului de audit energetic și încredere în utilizarea instrumentelor de analiză bazată pe criterii multiple • Abilitatea de a utiliza și înțelege posibilitățile de finanțare pentru măsurile de eficiență energetică în clădiri FORME DE PREDARE În cadrul atelierului de instruire se va utilizare următoarea formă de predare: • Prelegeri (cu participare fizică și conectarea online) • Exerciții de calcul în clasă utilizând instrumentele de calcul ORAR Atelierul de instruire va dura 2 zile de lucru în total, cu următorul orar: 2 AGENDA Ziua 1: Joi, 20 ianuarie 2022 Ora Tema Conținut 09:30 – 10:00 Înregistrarea și cafea de bun-venit 10:15 – 10:30 Prezentarea gazdei. Introducere în atelierul de instruire Dl Evghenii Girlea, Director General Adjunct, Agenția de Eficiență Energetică, Republica Moldova Dl Alexandru Rotaru, Manager de Proiect, Orașe Verzi Durabile, PNUD Moldova Dl Oleg Dzioubinski, Consilier Regional, UNECE Dna Nadejda Khamrakulova, Ofițer de proiect, UNECE Dl Sergiu Robu, Consultant UNECE 10:30 – 11:15 Sesiunea 1 Procedura auditului energetic al clădirilor și analiza în baza criteriilor multiple - Auditul energetic al clădirilor - Principiile și procedurile de bază ale auditului energetic - Sistemele tehnice din cadrul clădirilor (cerere, ofertă) - Colectarea datelor și definirea nivelului inițial - Contorizarea consumului de energie - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 11:15 – 12:00 Sesiunea 1 – cont. - Tehnologii eficiente energetic - Măsuri de modernizare energetică (energie, financiar și reducerea emisiilor GES) - Analiza pe bază de criterii multiple și selectarea clădirilor potrivite pentru modernizare energetică - Modernizarea clădirii - Calcularea economiilor de energie (curbele ET, diagramele CUSUM) - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 12:00 – 12:15 Pauza de cafea 12:15 – 13:00 Sesiunea 2 Sistemul informațional de management energetic și exemple de instrumente ale sistemului de management energetic - Bunele practici în statele membre ECE - SIME la nivel de țară și la nivel loca - Dezvoltarea unui sistem informațional municipal de management energetic - Organizarea colectării datelor și definirea surselor de date - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 13:00 – 13:45 Sesiunea 2 – cont. - Analiza unor volume mari de date (date mari, criterii multiple, etc.) - Monitorizarea și raportarea energetică - Recomandări pentru elaborarea SIME - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 13:45 – 15:00 Prânz 15:00 – 15:45 Sesiunea 3 Managementul energetic municipal drept parte al sistemului național de monitorizare, raportare și verificare - Consumul municipal de energie (de la generare de energie la consum de energie – clădiri, transport, iluminat, spații publice) - Unități organizaționale de management energetic municipal (domeniu de activitate) - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 15:45 – 16:30 Concluzii, discuții deschise 3 Ziua 2: Vineri, 21 ianuarie 2022 Ora Tema Conținut 09:00 – 09:45 Dejun 09:45 – 10:15 Sesiunea 3 – cont. - Colectarea datelor municipale privind energia - Clasificarea clădirilor - Indicatorii cheie de performanță (energie, mediu, cost) - Monitorizarea și evaluarea datelor - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 10:15 – 11:00 Sesiunea 4 Aspectele instituționale, organizaționale și juridice ale managementului energetic și monitorizării, raportării și verificării la nivel global și UE - Aspectele juridice și experiența globală/UE - Structura instituțională și organizațională a ME și MRV în sectorul clădirilor - Organizarea sistemului național și municipal de management energetic - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 11:00 – 11:15 Pauza de cafea 11:15 – 12:00 Sesiunea 4 – cont. - Principiile de bază ale măsurării, raportării și verificării (MRV) - Monitorizarea continuă a economiilor pentru energie - Instrumente IT MRV - Organizarea MRV la nivel municipal/național - Întrebări și răspunsuri (Dl Matija Vajdić) 12:00 – 12:45 Sesiunea 5 Managementul energetic (ME) și monitorizarea, raportarea și verificare (MRV) în sectorul clădirilor - De ce eficiența energetică în primul rând?
Language:English
Score: 1295712.1 - https://unece.org/sites/defaul...raining%20in%20Moldova_ROM.pdf
Data Source: un
Programul susține Guvernul Republici Moldova să abordeze actuala criză energetică și sărăcia energetică prin abordarea elementelor sistemice prioritare din sectorul energetic, inclusiv pentru a putea face față unei potențiale crize energetice viitoare. (...) Programul va ajuta Republica Moldova să întreprindă acțiuni împotriva crizei energetice prin: (i) îmbunătățirea și consolidarea politicii sale energetice și alinierea legislativă în conformitate cu angajamentele internaționale și regionale ale țării, alături de (ii) consolidarea capacității principalilor actori energetici pentru prevenirea riscurilor majore în crizele energetice actuale și potențiale viitoare. (...) Obiective: Sprijin Guvernului Republicii Moldova pentru:  Punerea în aplicare a cadrului legal și normativ în sectorul energetic, cu considerații sociale și climatice integrate, în conformitate cu cerințele UE; Consolidarea capacităților actorilor din domeniul energetic și consolidarea mecanismelor de coordonare instituțională pentru a aborda și a preveni riscurile implicate de criza energetică recentă și potențiale viitoare; Creșterea gradului de conștientizare și comunicare în rândul populației pentru a adopta cele mai bune practici și măsuri de economisire a energiei și pentru a încuraja utilizarea surselor regenerabile;  Operaționalizarea programelor energetice la nivel național și aplicarea soluțiilor pentru creșterea accesibilității energetice în clădiri rezidențiale și publice, vizând în mod specific cele mai vulnerabile și afectate grupuri ale populației.
Language:English
Score: 1209912.9 - https://www.undp.org/ro/moldov...tice-%C3%AEn-republica-moldova
Data Source: un
ADDITIONAL SCREENING PROCEDURES / TRANSMITTED BY THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL (CEFIC)
In order to have further technical discussions, CEFIC requested that the Energetic and Oxidizing Substances (EOS) Working Group of OECD-IGUS consider their revised proposal. (...) Examples of groups which may indicate explosive properties are given in Table A6.1 Table A6.1 EXAMPLES OF CHEMICAL GROUPS INDICATING EXPLOSIVE PROPERTIES IN ORGANIC MATERIALS Structural feature Examples C-C unsaturation Acetylenes, acetylides, 1,2-dienes C-Metal, N-Metal Grignard reagents, organo-lithium compounds Contiguous nitrogen atoms Azides, aliphatic azo compounds, diazonium salts, hydrazines, sulphonylhydrazides Contiguous oxygen atoms Peroxides, ozonides N-O Hydroxylamines, nitrates, nitro compounds, nitroso compounds, N-oxides, 1,2-oxazoles N-halogen Chloramines, fluoroamines O-halogen Chlorates, perchlorates, iodosyl compounds or (b) The substance contains oxygen atoms as part of oxidizing groups, e.g. chlorate, nitro etc, and the oxygen balance is less than -200. (...) Screening procedures for substances which may be oxidizing substances and organic peroxides of Class 5 6.1 Substances which may be oxidizing substances of Division 5.1 6.1.1 For organic compounds, the classification procedure for oxidizing substances of Division 5.1 need not be applied if: (a) The compound does not contain oxygen, fluorine or chlorine; or (b) The compound contains oxygen, fluorine or chlorine and these elements are chemically bonded only to carbon or hydrogen. 6.1.2 For inorganic substances, the test procedure in Section 34 need not be applied if the substance does not contain any oxygen or halogen atoms. 6.2 Substances which may be organic peroxides of division 5.2 6.2.1 Organic peroxides are classified by definition based on their chemical structure and on the available oxygen and hydrogen peroxide content of formulations (see 20.2.2).
Language:English
Score: 1197929.7 - daccess-ods.un.org/acce...=ST/SG/AC.10/C.3/1997/4&Lang=E
Data Source: ods
Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ | United Nations Development Programme Skip to main content Moldova Cine suntem noi Ce facem noi Impactul nostru Implică-te Română English Global Nav toggle Search Cine suntem noi Ce facem noi Impactul nostru Implică-te English Locations Back Select Language English Română pdf (7.2 MB) Engleză pdf (5.5 MB) Home Moldova Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ Download Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ 29 April 2022 Moldova a adoptat sau elaborează o serie de documente naționale importante care reflectă integrarea problemelor de politică energetică și climatică. (...) Această notă de informare prezintă stadiul integrarii schimbărilor climatice în sectorul energetic în Republica Moldova și sprijinul oferit de UE prin proiectul EU4Climate, implementat de PNUD.
Language:English
Score: 1187483 - https://www.undp.org/ro/moldov...En-moldova-document-informativ
Data Source: un
86% 8% 6% Chart Title IWXXM GML format YFYX format ZPZX format 84% 9% 7% Chart Title IWXXM GML format YFYX format ZPZX format 96% 2%1%1% Chart Title All conditions and events on the Sun, in the solar wind, in near- Earth space and in our upper atmosphere Frequency of observed comets General conditions in the Kuipers belt Lightning in the outer space 96% 2% 2% Chart Title All conditions and events on the Sun, in the solar wind, in near- Earth space and in our upper atmosphere General conditions in the Kuipers belt Lightning in the outer space 34% 48% 14% 4% Chart Title Coastal flooding due to large waves resulting from electrical currents induced in ocean waters Damage to long-distance natural gas and oil pipelines Interruption of radio communications on earth and in space Radiation exposure for astronauts and passengers on high altitude aircrafts 43% 45% 5%7% Chart Title Coastal flooding due to largewaves resulting from electrical currents induced in ocean waters Damage to long-distance natural gas and oil pipelines Interruption of radio communications on earth and in space Radiation exposure for astronauts and passengers on high altitude aircrafts 35% 22% 43% Chart Title 8 minutes Approximately 27.25 days Between 1-4 days 30% 18% 52% Chart Title 8 minutes Approximately 27.25 days Between 1-4 days Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents Coronal Hole high speed stream 13 Coronal Hole high speed stream 7 Coronal Mass ejection 39 Coronal Mass ejection 27 X-ray bursts 27 X-ray bursts 22 Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents High-latitudes 63 High-latitudes 43 Low-latitudes 6 Low-latitudes 3 Mid-latitudes 10 Mid-latitudes 10 Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents All of the above 54 All of the above 33 Solar energetic particles event on dayside mid-latitude flights 13 Solar energetic particles event on dayside mid-latitude flights 9 Solar energetic particles event on polar flights 7 Solar energetic particles event on polar flights 7 X-ray flares on night side mid-latitude flights 1 X-ray flares on night side mid-latitude flights 1 X-ray flares on polar flights 4 X-ray flares on polar flights 6 Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents All of the above 58 All of the above 2 Communication damage 18 Communication damage 14 Navigation failures 6 Navigation failures 2 Satellite damage 4 Ground induced currents 1 Space radiation to space/air travel 7 Space radiation to space/air travel 4 Question 6: Aurora occurs at: Question 6: Aurora occurs at: Question 7: Which space weather conditions mostly affect HF communication to and from aircrafts? (...) 17% 49% 34% Chart Title Coronal Hole high speed stream Coronal Mass ejection X-ray bursts 13% 48% 39% Chart Title Coronal Hole high speed stream Coronal Mass ejection X-ray bursts 80% 7% 13% Chart Title High-latitudes Low-latitudes Mid-latitudes 77% 5% 18% Chart Title High-latitudes Low-latitudes Mid-latitudes 68% 17% 9% 1%5% Chart Title All of the above Solar energetic particles event on dayside mid-latitude flights Solar energetic particles event on polar flights X-ray flares on night side mid- latitude flights X-ray flares on polar flights 59% 16% 12% 2% 11% Chart Title All of the above Solar energetic particles event on dayside mid-latitude flights Solar energetic particles event on polar flights X-ray flares on night side mid- latitude flights X-ray flares on polar flights 62% 19% 7% 4%8% Chart Title All of the above Communication damage Navigation failures Satellite damage Space radiation to space/air travel 9% 61% 9% 4% 17% Chart Title All of the above Communication damage Navigation failures Ground induced currents Space radiation to space/air travel Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents Maybe 6 Maybe 4 No, I am not aware. 14 No, I am not aware. 12 Unknown 3 Unknown 3 Yes, I am aware. 56 Yes, I am aware. 37 Answers No.of Respondents Answers No.of Respondents By November 2021 46 By November 2021 31 By November 2022 26 By November 2022 19 By November 2024 7 By November 2024 6 Question 9: Are you aware of the Annex 3 amendment document section 8.3 and section 6 (Twentieth Question 9: Are you aware of the Annex 3 amendment document section 8.3 and section 6 (Twentieth Edition, July Question 10: Do you know by when the states will need to implement the Annex 3 amendment?
Language:English
Score: 1185548.2 - https://www.icao.int/ESAF/Docu...28%20to%2029%20July%202021.pdf
Data Source: un
Biogas is an asset for energy transition because it contributes to the preservation of the environment and to the increase in quality of life through the transformation of natural resources and biomass from production chains waste into products with energetic value. Biogas is a clean and renewable energy source, and has as its main objective the transformation of environmental liabilities into energetic assets (electrical, thermal and vehicular). (...) As a renewable energy alternative, biogas has a relevant importance and participation in the global energetic transition, seen as a highly valued energy resource in the decarbonization process within the European Union, China and the United States, among other countries. (...) Paulo César Domingues, Secretary of Planning and Energetic Development of the Ministry of Mines and Energy (MME), in order to contextualize Biogas in the Ten-Year Energetic Planning (4 minutes) The host then gives the floor to Mr.
Language:English
Score: 1180639.9 - https://www.un.org/sites/un2.u...rsification_through_biogas.pdf
Data Source: un
Search Close Search UNICEF Fulltext search Max Article More people are now taking COVID-19 vaccines in Sierra Leone due to effective social mobilization An effort to increase COVID-19 vaccine coverage Issa Davies unicefsierraleone/2021/Davies 27 October 2021 Bo, Sierra Leone  – With a megaphone in one hand and a pile of posters with messages of COVID-19 in the other, Joseph Jabati, a COVID-19 social mobilization worker, perambulated energetically the length and breadth of Salina Community, a small settlement in Bo, southern Sierra Leone. (...) Please go to the Centenary Secondary School compound to take your COVID-19 vaccine”, he shouted through the megaphone.
Language:English
Score: 1146626 - https://www.unicef.org/sierral...-effective-social-mobilization
Data Source: un