Home

Results 1 - 10 of 1,579 for för olika. Search took 1.553 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
I oktober 2013 började han undervisa i svenska för invandrare. Då var antalet elever 68, idag har det växt till 235, de är alla flyktingar eller asylsökande, från 20 olika länder. (...) Efter att ha levt i flera olika länder under 30 års tid, anser Carl att motivation är den stora drivkraften för förändringar. (...) Till exempel intresset för teater och sång. Passionen för naturen och stillheten.
Language:English
Score: 3107060.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/8...-flyktingar-i-norrkoeping.html
Data Source: un
UNHCR förespråkar i allmänhet mer ideellt flyktingstöd och arbetar med civilsamhället och regeringar i många länder för att främja detta. Detta inkluderar även Norden, där UNHCR tillsammans med olika partners undersöker möjligheter. (...) Beskrivningen omfattar olika typer av ideella och privata flyktingstödsprogram som möjliggör för individer, grupper av individer eller organisationer att gå samman för att ge ekonomiskt, emotionellt och praktiskt stöd för mottagande och integration av flyktingar som släpps in i deras land. (...) Det finns dock inget generellt tillvägagångssätt som passar för alla former av ideellt flyktingstöd och olika modeller kan vara lämpliga för olika sammanhang.
Language:English
Score: 3098866.8 - https://www.unhcr.org/neu/se/v...e/ideella-flyktingstodsprogram
Data Source: un
I avsnitt 5 finns en översikt över existerande förfaranden för att följa upp FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter samt över olika sätt för civilsamhällets aktörer att medverka . (...) Civilsamhället följer upp dem som är relevanta för deras mål och verksamhet . Det kan vara fråga om: 7 Råd om hur man följer Förenta nationernas rekommendationer om mänskliga rättigheter En praktisk handbok för civilsamhället Inhämtande av information från olika källor (stater, aktörer inom civilsamhället m.fl.) (...) Sammanslutningen bjöd in aktörer inom civilsamhället specialiserade på olika områden att bidra med en förklaring om vad som skulle behövas för att genomföra respektive rekommendation .
Language:English
Score: 2992915.2 - https://www.ohchr.org/sites/de...Follow-up_guide_in_Swedish.pdf
Data Source: un
UHUT bör främja respekt för och förståelse av olika kulturer och välkomna bidrag från dessa. (...) Resultat av forskning och insatser för utveckling bör spridas till lokala, regionala och globala aktörer, samt integreras i olika delar av utbildningssyste- met, liksom i erfarenhet och praxis. (...) Särskilt viktiga åtgärder för att uppnå detta kan vara att initiera och främja forskning och utbildning inom följande områden: innehållet i UHUT och in- och utlärningsmetoder; ekonomiska följder av och incitament för UHUT; metoder för att integrera aspekter av håll- bar utveckling och dessas lokala anknytning i olika ämnen, varvid forskning som förenar olika dimensioner av hållbar utveckling ges företräde; indikatorer och utvärderingsinstrument för UHUT; samt spridning av forskningsresultat och exempel på god praxis. 3.
Language:English
Score: 2932291.8 - https://unece.org/DAM/env/esd/...ategytext/Strategy.Swedish.pdf
Data Source: un
Yalla Trappan grundades formellt 2010 efter att ha funnits som tillfälliga projekt i olika former sedan 2006. Organisationen startades av Christina Merker Siesjö för att ge kvinnor med invandrar- eller flyktingbakgrund fler möjligheter att inkluderas i det sociala och professionella livet i Malmö. (...) Det  sammanfattar den stegvisa utveckling som organisationen främjarmed ständig uppmuntran längs vägen. © Yalla Trappan/ Gugge Zelander Kvinnorna kommer från över 20 olika länder och majoriteten är flyktingar. Sysselsättningsgraden bland flyktingar i Sverige har ökat men för kvinnor med flyktingbakgrund är den fortfarande lägre än för både utrikesfödda män och inrikesfödda kvinnor. – I en sådant här läge krävs proaktiva och riktade arbetsmarknadsinsatser som möjliggör för kvinnor med flyktingbakgrund att utveckla sin självkänsla, förklarar Karolis Zibas, integrationsansvarig i Norden och Baltikum på UNHCR, FN:s flyktingorgan. (...) Organisationens sätt att utveckla samarbeten med en rad olika aktörer leder till långsiktiga lösningar för flyktingars inkludering på arbetsmarknaden.
Language:English
Score: 2919918.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...nor-in-pa-arbetsmarknaden.html
Data Source: un
Vilka vi hjälper UNHCR i världen FN:s flyktingkommissarie Framstående supportrar UNHCR:s historia Data och resurser UNHCR är en global organisation med syftet att rädda liv, skydda flyktingars rättigheter och skapa en bättre framtid för människor på flykt och statslösa personer. Vi arbetar för att säkerställa att alla har rätt att söka asyl och hitta en fristad när de befinner sig på flykt från våld, förföljelse, krig eller katastrof. Sedan 1950 har vi arbetat med ett antal olika kriser runtom i världen, och gett livsavgörande stöd till flyktingar , asylsökande , internflyktingar och statslösa människor . Vi samarbetar med många olika partners för att hitta lösningar och säkerställa att människor har en trygg plats där de kan känna sig hemma och bygga upp sitt liv på nytt.
Language:English
Score: 2880371.7 - https://www.unhcr.org/neu/se/om-unhcr
Data Source: un
För UNHCR är integration en dynamisk och mångfacetterad tvåvägsprocess. (...) UNHCR:s Representation för de nordiska och baltiska länderna arbetar med partners inom olika integrationsområden, inklusive socioekonomisk integration och välkomnande samhällen, integration på arbetsmarknaden och på lokal nivå, utbildning och kommunikation. (...) För att främja inkludering av flyktingar på arbetsmarknaden och mobilisera den privata sektorn för olika sysselsättningsinitiativ för flyktingar samarbetar UNHCR med Diversity Charters i de baltiska länderna och organisationen Tent Partnership for Refugees i de nordiska länderna.
Language:English
Score: 2827044.3 - https://www.unhcr.org/neu/se/vart-arbete/integration
Data Source: un
Vi stöder och samarbetar med regeringar och icke-statliga organisationer för att skydda, hjälpa och finna lösningar för människor på flykt. (...) Mobilisera ekonomiskt och annat stöd för UNHCR:s arbete i världen från olika aktörer inklusive regeringar, stiftelser, företag och privatpersoner. Läs mer om vårt arbete inom olika områden: Vidarebosättning av kvotflyktingar Familjeåterförening Statslöshet Integration Ideellt flyktingstödsprogram Mottagning och asyl Global Compact on Refugees Agenda 2030 för hållbar utveckling UNHCR Nordic & Baltic Countries UNHCR Global website © UNHCR 2001-2022 Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 2825127 - https://www.unhcr.org/neu/se/vart-arbete
Data Source: un
Seminariet modererades av Karolis Žibas, integrationsansvarig i Norden och Baltikum på UNHCR, och Senior Durable Solutions Associate Erika Löfgren från UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna.    På seminariet delade tre civilsamhällesorganisationer med sig av sina egna erfarenheter med olika metoder för flyktingars inkludering i värdsamhällen: konstorganisationen ARTSCAPE från Litauen, representanter från det ideella flyktingstödsprogrammet i Lismore, Irland, och En utsträckt hand från Täby och Danderyds kommuner i Sverige (...) Se videon från seminariet för att lära dig mer om deltagarnas metoder för flyktingars inkludering i integrationsarbetet.     (...) Organisationen började med att samla in möbler och kläder för nyanlända men fokuserar nu mest på att hjälpa flyktingar att starta ett nytt liv genom att introducera dem till olika delar av det svenska samhället och ordna multikulturella aktiviteter. (01:07:55) Dela på Facebook Dela på Twitter   UNHCR Nordic & Baltic Countries UNHCR Global website © UNHCR 2001-2022 Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 2805146.3 - https://www.unhcr.org/neu/se/7...pa-inkluderande-samhallen.html
Data Source: un
Hitta det senaste faktabladet för norra Europa  här . Hur många asylsökande anlände till de olika länderna i norra Europa förra året? (...) Faktabladen hjälper till att förstå och jämföra siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de tre senaste åren ansökt om asyl i de olika länderna. UNHCR’s faktablad för norra Europa kan laddas ner under följande länk: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63732     Dela på Facebook Dela på Twitter   UNHCR Nordic & Baltic Countries UNHCR Global website © UNHCR 2001-2022 Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 2794700.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...sylsokande-i-norra-europa.html
Data Source: un