Home

Results 1 - 10 of 9,937 for förslag som. Search took 1.047 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Det är detta som det Globala Avtalet om Flyktingar handlar om. (...) Det är ett förslag för att vägleda och stärka den internationella responsen när det gäller flyktingar, så att värdsamhällena får det stöd de behöver i tid, att flyktingar får tillgång till hälsa, utbildning och möjligheter att arbeta, och även för att hitta förebyggande lösningar till de svåra situationer som flyktingar ställs inför. (...) FN:s flyktingkommissariat uppmanades av FN:s generalförsamling att lägga fram ett förslag för ett Globalt Avtal som generalförsamlingen skulle beakta under sitt 73:e möte, i samband med den årliga resolutionen om UNHCR.
Language:English
Score: 2580465 - https://www.unhcr.org/neu/se/2...obala-avtaletomflyktingar.html
Data Source: un
UNHCR:s remissvar på migrationskommitténs lagförslag – UNHCR Sverige Skänk nu Menu Search Sverige Menu Go to country site: Danmark Eesti Regional site Suomi Island Lietuva Latvija Norge Sverige Select a language for our global site: English Français Español عربي Select a country site: Select a country site: Africa (English) Armenia (English) Armenia | Հայաստան (Հայերեն) Asia Pacific (English) Australia (English) Austria | Österreich (Deutsch) Belarus (English) Belarus | Беларусь (Русский) Belgium | Belgique (Français) Belgium | België (Nederlands) Brazil | Brasil (Português) Bulgaria | България (българин ) Canada (English) Canada (Français) Central Asia (English) Central Asia | Центральная Азия (Русский) Central Europe (English) China (中文) Croatia | Hrvatska (Hrvatski) Cyprus (English) Czech Republic | Česká republika (Čeština) Denmark | Danmark (Dansk) Egypt (English) Estonia (Eesti) Finland | Suomi (Suomi) France (Français) Germany | Deutschland (Deutsch) Ghana (English) Greece | Ελλάδα (ελληνικά) Hong Kong SAR (English) Hong Kong SAR | 香港特別行政區 (繁體中文) Hungary | Magyarország (Magyar) Iceland | Ísland (Íslenska) India (English) Indonesia (English) Indonesia (Indonesian) Iran (English) Iran (فارسی) Ireland (English) Israel (English) Israel | ישראל) עברית) Italy | Italia (Italiano) Japan | 日本 (日本語) Jordan (English) Jordan | لعربية) الأردن) Kenya (English) Korea, Republic of | 한국 (한국어) Kuwait (English) Kuwait (عربي) Latvia | Latvija (Latviešu) Lebanon (English) Lithuania | Lietuva (Lietuvių) Luxembourg (Français) Luxembourg (Nederlands) Malaysia (English) Malta (English) Mexico | México (Español) Moldova (Romanian) Netherlands | Netherland (Nederlands) Nigeria (English) Nordic and Baltic Countries (English) Norway | Norge (Norsk Bokmål) Pakistan (English) Philippines (English) Poland | Polska (Polski) Qatar (English) Qatar (عربي) Romania | România (Romanian) Russia | Россия (Русский) Rwanda (English) Saudi Arabia (عربي) Serbia | Србија (српски) Slovakia | Slovensko (Slovenčina) Slovenia | Slovenija (Slovenščina) South Eastern Europe (English) Spain | España (Español) Sweden | Sverige (Svenska) Switzerland | Schweiz (Deutsch) Switzerland | Suisse (Français) Syrian Arab Republic (English) Thailand (English) Thailand | ไทย (ไทย) Türkiye | Türkiye (Türkçe) Ukraine (English) Ukraine | Україна (Українська) United Kingdom (English) United States (English) Skänk nu Data och resurser Jobba med oss Få hjälp Share Om UNHCR Vilka vi hjälper UNHCR i världen FN:s flyktingkommissarie Framstående supportrar UNHCR:s historia Data och resurser Vårt arbete Familjeåterförening Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum Ideella flyktingstödsprogram Integration Statslöshet Vidarebosättning av kvotflyktingar Nyheter Svenskt bistånd Kontakta oss Information för flyktingar och asylsökande Mediakontakter Search UNHCR Search UNHCR Close Search   Home UNHCR:s remissvar på migrationskommitténs lagförslag UNHCR:s remissvar på den parlamentariska migrationskommitténs förslag till ändringar i den svenska Utlänningslagen. 07.12.2020 UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar till Sveriges regering gällande förslagen till lagändringar som presenterats i betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) .   Betänkandet är grunden till ett nytt lagförslag som planeras att lämnas till riksdagen under våren 2021.    I sitt remissvar lyfter UNHCR frågan gällande längden på uppehållstillstånd och förlängning , tillgång till familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, och situationen för barn som föds som statslösa i Sverige.   UNHCR:s remissvar finns att läsa på Refworld .  
Language:English
Score: 2548935.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...ionskommittens-lagforslag.html
Data Source: un
“UNHCR anser att de humanitära behoven och skyddsbehoven hos personer som har bedömts som alternativt skyddsbehövande är desamma som för konventionsflyktingar, inklusive rätten att återförenas med sin familj. (...) Den tillfälliga lagen – som namnet indikerar – var endast menad som en tidsbegränsad åtgärd för att anpassa svenska asyllagar till EU:s minimumstandard och hantera ett exceptionellt högt antal nyanlända. (...) UNHCR kommer att fortsätta arbeta tillsammans med Sverige i frågor om landets fortsatta ambitioner att stärka skyddet för flyktingar, och ser fram emot att bidra till det arbete som ska utföras av den parlamentariska komitté som tillsatts för att ta fram förslag till Sveriges framtida migrationspolitik.
Language:English
Score: 2467300 - https://www.unhcr.org/neu/se/2...-till-familjeaterforening.html
Data Source: un
Hon anlände med sin man och deras små barn, och utan någon formell arbetslivserfarenhet. Idag arbetar Fatme som handledare för 40 kvinnor på Yalla […] Frågor & svar: ”Internationell solidaritet har aldrig varit viktigare än nu” 16.03.2021 Jakob Århem, folkhälsoansvarig på UNHCR i Libanon, berättar hur coronapandemin påverkar flyktingar i landet och förklarar varför det är så viktigt att människor som tvingats på flykt inkluderas i nationella vaccinationsprogram. (...) UNHCR:s chef om organisationens 70-årsdag: “En födelsedag vi helst skulle slippa fira” 14.12.2020 I dag fyller UNHCR, FN:s flyktingorgan, 70 år. För en organisation som borde ha upphört att existera efter tre år är det en obekväm födelsedag som vi inte riktigt är på humör att fira.   (...) Grandis uttalande kommer på sexårsdagen av UNHCR:s, FN:s flyktingorgans, #IBelong-kampanj, som syftar till att avskaffa statslöshet till 2024, och är en uppmaning till världens ledare att inkludera och skydda statslösa grupper och genomföra kraftfulla […] « Prev 1 2 3 4 5 6 … 12 Next » In This Section Svenska UNHCR-arbetaren Karolina rapporterar direkt från Stormen Norma som slagit hårt mot Libanon I Bekaadalen är det många flyktingar som drabbats hårt av den tunga nederbörden och bitande kylan.
Language:English
Score: 2397284.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/list/nyheter/page/4
Data Source: un
Exakt 70 år efter dagen då FN:s flyktingkonvention presenterades och lämnades över till stater för undertecknande – och där Sverige var bland de första länderna att skriva under – beskrev Grandi fördraget som avgörande för internationella mänskliga rättigheter och som lika relevant nu som när det utarbetades och antogs. – Konventionens språk är tydligt med hänsyn till flyktingars rättigheter och fortsätter att vara tillämpligt i dagens sammanhang och inför nya utmaningar och nödsituationer såsom covid-19-pandemin. (...) Samtidigt instruerade den företrädare för 26 stater att mötas i Genève för att slutföra texten till flyktingkonventionen, vilket gjordes i juli 1951. UNHCR har som uppdrag att slå vakt om FN:s flyktingkonvention med ett unikt mandat enligt internationell rätt att se över tillämpningen av konventionen och arbeta med stater för att skydda flyktingar och finna varaktiga lösningar på deras situation. 1951 års flyktingkonvention och 1967 års tilläggsprotokoll – som utvidgade omfattningen av de som är i behov av internationellt skydd – anger tydligt vem som är flykting och vilken typ av skydd och annat stöd och sociala rättigheter som de har rätt till. (...) UNHCR uppmanar alla stater att följa flyktingrättens principer, inklusive FN:s flyktingkonvention, när de utarbetar lagstiftning, inrättar institutioner och antar politik och praxis som återspeglar dessa bestämmelser. UNHCR uppmanar också länder som ännu inte anslutit sig till konventionen att göra det – något som är pågående och där Sydsudan 2018 blev det senaste landet att skriva under.
Language:English
Score: 2388192 - https://www.unhcr.org/neu/se/6...dd-for-manniskor-pa-flykt.html
Data Source: un
Det är 2,9 miljoner fler än 2016, vilket är den största ökningen som UNHCR har sett under ett enda år. Antalet asylsökande, som fortfarande väntade på att beviljas sin status som flykting den 31 december 2017, har samtidigt ökat med ungefär 300 000 till 3,1 miljoner. (...) Rapporten undersöker inte den globala asylmiljön, vilket UNHCR rapporterar separat och som under 2017 fortsatte att visa på fall av ofrivilligt återvändande, flyktingar som politiseras och som görs till syndabockar, flyktingar som fängslas eller nekas möjligheten till att arbeta och flera länder som protesterar bara mot användningen av ordet “flykting”. (...) Nästan två tredjedelar av de som tvingas fly är internflyktingar som inte har lämnat sina egna hemländer.
Language:English
Score: 2270782.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...renskommelse-ar-avgorande.html
Data Source: un
Page 1 of 2 Ny rapport analyserar Sveriges tillfälliga skydd för personer som flytt från Ukraina 29.06.2022 En ny rapport som utförts på uppdrag av UNHCR ger en översikt och analys av hur Sverige har implementerat massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. (...) UNHCR välkomnar att utgångspunkten i svensk lag är att […] Observations by the UNHCR Representation for Northern Europe on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin 02.04.2020 “Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2” Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal “Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure” (“Åldersbedömning tidigare i asylprocessen”) 22.06.2017 Clearer authority for the Police when implementing decisions concerning expulsion (Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs) 03.02.2017 Förbättrat Skydd för Flyktingar inom EU och Globalt 01.12.2016 UNHCR:s förslag för att återskapa förtroende genom bättre förvaltning, partnerskap och solidaritet Observations by the UNHCR Regional Representation for Northern Europe on the Inquiry “Barnkonventionen blir svensk lag” SOU 2016:19 14.10.2016 This Is Who We Are Part 2 – Documentation of the secondary findings from the profiling survey of unaccompanied Afghan children arriving to Sweden in 2015 01.10.2016 Profiling Study of Unaccompanied or Separated Afghan Children Arriving in Sweden in 2015 26.08.2016 Observations by the UNHCR Regional Representation for Northern Europe on the Law Proposal (Ds 2016:21) concerning activities for asylum-seekers and municipality placements of unaccompanied children 01.08.2016 1 2 Next » UNHCR Nordic & Baltic Countries UNHCR Global website © UNHCR 2001-2022 Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 2222734.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/list/nyheter/legal-se
Data Source: un
Ny rapport analyserar Sveriges tillfälliga skydd för personer som flytt från Ukraina Jun 29, 2022 En ny rapport som utförts på uppdrag av UNHCR ger en översikt och analys av hur Sverige har implementerat massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. (...) Förbättrat Skydd för Flyktingar inom EU och Globalt Dec 1, 2016 UNHCR:s förslag för att återskapa förtroende genom bättre förvaltning, partnerskap och solidaritet Observations by the UNHCR Regional Representation for Northern Europe on the Inquiry “Barnkonventionen blir svensk lag” SOU 2016:19 Oct 14, 2016 Detta dokument finns tillgängligt på Engelska på... (...) Kvalitet i svensk asylprövning: En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd Jan 1, 2011 Detta dokument är tillgängligt för nedladdning som .pdf. Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt...
Language:English
Score: 2137658 - https://www.unhcr.org/neu/se/nyheter/remissvar
Data Source: un
WRITTEN REPLIES BY THE GOVERNMENT OF FINLAND TO THE LIST OF ISSUES (CRC/C/FIN/Q/4) IN CONNECTION WITH THE CONSIDERATION OF THE 4TH PERIODIC REPORT OF FINLAND (CRC/C/FIN/4)
The Act on measures to Restrict the Distribution of Child Pornography (laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi; 1068/2006) entered into force on 1 January 2007. (...) The new Act on People Seeking International Protection Concerning the Safeguarding of Subsistence and Care of an Asylum Seeker, Beneficiary of Temporary Protection and Victim of Trafficking (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, lagen oma mottagance av personer som söker internationellt skydd) will come into force in 2011. (...) The Ministry of Education Decree on Government Subsidies for Supplementary Instruction to Primary, lower Secondary and Upper Secondary Pupils who are Native Speakers of a Foreign Language, the Sami language or the Roma language (opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista, undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk) samiska och romani som modersmål; 1777/2009) was amended in 2010.
Language:English
Score: 1674992 - daccess-ods.un.org/acce...&DS=CRC/C/FIN/Q/4/ADD.1&Lang=E
Data Source: ods
LIST OF RELEVANT RESOLUTIONS, DECISIONS AND AGREEMENTS AS WELL AS REPORTS BY THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, OTHER ORGANIZATIONS, MEMBER STATES AND STAKEHOLDERS
sequence=3&isAllowed=y 24 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Microbeads – Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _microbeads_product_fiche2017.pdf 25 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Polystyrene– Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _polystyrene_product_fiche-pdf.pdf 26 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Single Use Plastics– Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _product_fiche_single_use_plastics2017.pdf 27 2017 Intentionally added microplastics in products https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/intentiona lly_added_microplastics_in_products_2017.pdf 28 2017 Decision IG.22/10 Implementing the Marine Litter Regional Plan in the Mediterranean (Fishing for Litter Guidelines, Assessment Report, Baselines Values, and Reduction Targets) https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/marine_li tter_regional_plan_in_the_mediterranean.pdf 29 2017 Global Environment Facility Council-Relations with the Conventions and Other International Institutions https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/2017-gef- convs_and_other_international_institutions.pdf 30 2018 A European Strategy for Plastics in a Circular Economy https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/a_europe an_strategy_for_plastics_in_a_circular_economy2018.pd f 31 2018 Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter Rapport från ett regeringsuppdrag https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport1.pdf 32 2017 Mikroplaster-Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport2.pdf 33 2016 Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter Rapport från ett regeringsuppdrag, 2016 https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport3.pdf 34 2014 Decision IG.21/7 Regional Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based Sources Protocol https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/decision_ ig.21-7_marine_litter_mediteranien.pdf 35 2015 Decision IG.22/7 Integrated Monitoring and Assessment Programme of the Mediterranean Sea and Coast and Related Assessment Criteria https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/decision_ ig.22-7_marine_litter_mediteranien.2015pdf.pdf 36 2015 Marine Litter Assessment in the Mediterranean https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/marine_li tter_assessment_in_the_mediterranea-2015.pdf 37 2017 Mediterranean Quality Status Report https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/mediterra nean_quality_status_report2017.pdf 38 2013 Monitoring Guidance for Marine Litter in European Seas https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/monitorin g_guidance_for_marine_litter_in_european_seas2013.pd f
Language:English
Score: 1494750 - https://daccess-ods.un.org/acc...=UNEP/AHEG/2018/1/INF/1&Lang=E
Data Source: ods