Home

Results 1 - 10 of 8,967 for förslag som. Search took 0.053 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
UNHCR:s remissvar på migrationskommitténs lagförslag – UNHCR Sverige Skänk nu Menu Search Sverige Menu Go to country site: Danmark Eesti Regional site Suomi Island Lietuva Latvija Norge Sverige Select a language for our global site: English Français Español عربي Select a country site: Select a country site: Africa (English) Asia Pacific (English) Australia (English) Austria | Österreich (Deutsch) Belarus (English) Belarus | Беларусь (Русский) Belgium | Belgique (Français) Belgium | België (Nederlands) Brazil | Brasil (Português) Bulgaria | България (българин ) Canada (English) Canada (Français) Central Asia (English) Central Asia | Центральная Азия (Русский) Central Europe (English) China (中文) Croatia | Hrvatska (Hrvatski) Cyprus (English) Czech Republic | Česká republika (Čeština) Denmark | Danmark (Dansk) Egypt (English) Estonia (Eesti) Finland | Suomi (Suomi) France (Français) Germany | Deutschland (Deutsch) Ghana (English) Greece | Ελλάδα (ελληνικά) Hong Kong SAR (English) Hong Kong SAR | 香港特別行政區 (繁體中文) Hungary | Magyarország (Magyar) Iceland | Ísland (Íslenska) India (English) Indonesia (English) Indonesia (Indonesian) Iran (English) Iran (فارسی) Ireland (English) Israel (English) Israel | ישראל) עברית) Italy | Italia (Italiano) Japan | 日本 (日本語) Jordan (English) Jordan | لعربية) الأردن) Kenya (English) Korea, Republic of | 한국 (한국어) Latvia | Latvija (Latviešu) Lebanon (English) Lithuania | Lietuva (Lietuvių) Luxembourg (Français) Luxembourg (Nederlands) Malaysia (English) Malta (English) Mexico | México (Español) Moldova (Romanian) Netherlands | Netherland (Nederlands) Nigeria (English) Nordic and Baltic Countries (English) Norway | Norge (Norsk Bokmål) Pakistan (English) Philippines (English) Poland | Polska (Polski) Qatar (English) Qatar (عربي) Romania | România (Romanian) Russia | Россия (Русский) Rwanda (English) Saudi Arabia (عربي) Serbia | Србија (српски) Slovakia | Slovensko (Slovenčina) Slovenia | Slovenija (Slovenščina) South Eastern Europe (English) Spain | España (Español) Sri Lanka (English) Sweden | Sverige (Svenska) Switzerland | Schweiz (Deutsch) Switzerland | Suisse (Français) Syrian Arab Republic (English) Thailand (English) Thailand | ไทย (ไทย) Turkey | Türkiye (Türkçe) Ukraine (English) Ukraine | Україна (Українська) United Kingdom (English) United States (English) Skänk nu Data och resurser Jobba med oss Få hjälp Share Om UNHCR Vilka vi hjälper UNHCR i världen FN:s flyktingkommissarie Framstående supportrar UNHCR:s historia Data och resurser Vårt arbete Familjeåterförening Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum Ideella flyktingstödsprogram Integration Statslöshet Vidarebosättning av kvotflyktingar Nyheter Svenskt bistånd Kontakta oss Information för flyktingar och asylsökande Mediakontakter Search UNHCR Search UNHCR Close Search   Home UNHCR:s remissvar på migrationskommitténs lagförslag UNHCR:s remissvar på den parlamentariska migrationskommitténs förslag till ändringar i den svenska Utlänningslagen. 07.12.2020 UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar till Sveriges regering gällande förslagen till lagändringar som presenterats i betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) .   Betänkandet är grunden till ett nytt lagförslag som planeras att lämnas till riksdagen under våren 2021.    I sitt remissvar lyfter UNHCR frågan gällande längden på uppehållstillstånd och förlängning , tillgång till familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, och situationen för barn som föds som statslösa i Sverige.   UNHCR:s remissvar finns att läsa på Refworld .  
Language:English
Score: 2561468.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...ionskommittens-lagforslag.html
Data Source: un
Exakt 70 år efter dagen då FN:s flyktingkonvention presenterades och lämnades över till stater för undertecknande – och där Sverige var bland de första länderna att skriva under – beskrev Grandi fördraget som avgörande för internationella mänskliga rättigheter och som lika relevant nu som när det utarbetades och antogs. – Konventionens språk är tydligt med hänsyn till flyktingars rättigheter och fortsätter att vara tillämpligt i dagens sammanhang och inför nya utmaningar och nödsituationer såsom covid-19-pandemin. (...) Samtidigt instruerade den företrädare för 26 stater att mötas i Genève för att slutföra texten till flyktingkonventionen, vilket gjordes i juli 1951. UNHCR har som uppdrag att slå vakt om FN:s flyktingkonvention med ett unikt mandat enligt internationell rätt att se över tillämpningen av konventionen och arbeta med stater för att skydda flyktingar och finna varaktiga lösningar på deras situation. 1951 års flyktingkonvention och 1967 års tilläggsprotokoll – som utvidgade omfattningen av de som är i behov av internationellt skydd – anger tydligt vem som är flykting och vilken typ av skydd och annat stöd och sociala rättigheter som de har rätt till. (...) UNHCR uppmanar alla stater att följa flyktingrättens principer, inklusive FN:s flyktingkonvention, när de utarbetar lagstiftning, inrättar institutioner och antar politik och praxis som återspeglar dessa bestämmelser. UNHCR uppmanar också länder som ännu inte anslutit sig till konventionen att göra det – något som är pågående och där Sydsudan 2018 blev det senaste landet att skriva under.
Language:English
Score: 2396025.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/6...dd-for-manniskor-pa-flykt.html
Data Source: un
Det är 2,9 miljoner fler än 2016, vilket är den största ökningen som UNHCR har sett under ett enda år. Antalet asylsökande, som fortfarande väntade på att beviljas sin status som flykting den 31 december 2017, har samtidigt ökat med ungefär 300 000 till 3,1 miljoner. (...) Rapporten undersöker inte den globala asylmiljön, vilket UNHCR rapporterar separat och som under 2017 fortsatte att visa på fall av ofrivilligt återvändande, flyktingar som politiseras och som görs till syndabockar, flyktingar som fängslas eller nekas möjligheten till att arbeta och flera länder som protesterar bara mot användningen av ordet “flykting”. (...) Nästan två tredjedelar av de som tvingas fly är internflyktingar som inte har lämnat sina egna hemländer.
Language:English
Score: 2328701.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...renskommelse-ar-avgorande.html
Data Source: un
WRITTEN REPLIES BY THE GOVERNMENT OF FINLAND TO THE LIST OF ISSUES (CRC/C/FIN/Q/4) IN CONNECTION WITH THE CONSIDERATION OF THE 4TH PERIODIC REPORT OF FINLAND (CRC/C/FIN/4)
The Act on measures to Restrict the Distribution of Child Pornography (laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi; 1068/2006) entered into force on 1 January 2007. (...) The new Act on People Seeking International Protection Concerning the Safeguarding of Subsistence and Care of an Asylum Seeker, Beneficiary of Temporary Protection and Victim of Trafficking (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, lagen oma mottagance av personer som söker internationellt skydd) will come into force in 2011. (...) The Ministry of Education Decree on Government Subsidies for Supplementary Instruction to Primary, lower Secondary and Upper Secondary Pupils who are Native Speakers of a Foreign Language, the Sami language or the Roma language (opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista, undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk) samiska och romani som modersmål; 1777/2009) was amended in 2010.
Language:English
Score: 1673726.2 - daccess-ods.un.org/acce...&DS=CRC/C/FIN/Q/4/ADD.1&Lang=E
Data Source: ods
LIST OF RELEVANT RESOLUTIONS, DECISIONS AND AGREEMENTS AS WELL AS REPORTS BY THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, OTHER ORGANIZATIONS, MEMBER STATES AND STAKEHOLDERS
sequence=3&isAllowed=y 24 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Microbeads – Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _microbeads_product_fiche2017.pdf 25 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Polystyrene– Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _polystyrene_product_fiche-pdf.pdf 26 2017 Plastics, Marine Litter and Circular Economy- Single Use Plastics– Product Briefings https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ieep_aces _product_fiche_single_use_plastics2017.pdf 27 2017 Intentionally added microplastics in products https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/intentiona lly_added_microplastics_in_products_2017.pdf 28 2017 Decision IG.22/10 Implementing the Marine Litter Regional Plan in the Mediterranean (Fishing for Litter Guidelines, Assessment Report, Baselines Values, and Reduction Targets) https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/marine_li tter_regional_plan_in_the_mediterranean.pdf 29 2017 Global Environment Facility Council-Relations with the Conventions and Other International Institutions https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/2017-gef- convs_and_other_international_institutions.pdf 30 2018 A European Strategy for Plastics in a Circular Economy https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/a_europe an_strategy_for_plastics_in_a_circular_economy2018.pd f 31 2018 Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter Rapport från ett regeringsuppdrag https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport1.pdf 32 2017 Mikroplaster-Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport2.pdf 33 2016 Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter Rapport från ett regeringsuppdrag, 2016 https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/sweden_r eport3.pdf 34 2014 Decision IG.21/7 Regional Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based Sources Protocol https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/decision_ ig.21-7_marine_litter_mediteranien.pdf 35 2015 Decision IG.22/7 Integrated Monitoring and Assessment Programme of the Mediterranean Sea and Coast and Related Assessment Criteria https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/decision_ ig.22-7_marine_litter_mediteranien.2015pdf.pdf 36 2015 Marine Litter Assessment in the Mediterranean https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/marine_li tter_assessment_in_the_mediterranea-2015.pdf 37 2017 Mediterranean Quality Status Report https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/mediterra nean_quality_status_report2017.pdf 38 2013 Monitoring Guidance for Marine Litter in European Seas https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/monitorin g_guidance_for_marine_litter_in_european_seas2013.pd f
Language:English
Score: 1493594 - https://daccess-ods.un.org/acc...=UNEP/AHEG/2018/1/INF/1&Lang=E
Data Source: ods
Ifølge en rapport som ble utgitt i dag rammes mer enn én prosent av menneskeheten – 1 av 97 mennesker – av tvangsfordrivelser, og stadig færre av de som flykter kan vende hjem igjen. (...) Vi trenger en grunnleggende ny og mer aksepterende holdning overfor alle som flykter, kombinert med en mye mer målbevisst drivkraft for å låse opp konflikter som pågår i årevis og som er roten til så enormt mye lidelse.” (...) Det andre er en bedre oversikt over situasjonen for venezuelanere som har forlatt sitt hjemland. Mange av dem er juridisk sett ikke registrert som flyktninger eller asylsøkere, men har behov for ordninger som sikrer at de får beskyttelse.
Language:English
Score: 1276564.55 - https://www.unhcr.org/neu/no/3...hcr-global-trends-rapport.html
Data Source: un
Styret godkjenner følgende reviderte trepartserklæring om flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, som kan omtales som trepartserklæringen, og anmoder regjeringer i ILO-medlemsland, berørte arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og flernasjonale selskaper som driver virksomhet på deres territorium, om å overholde prinsippene som er nedfelt i erklæringen. (...) Flernasjonale selskaper bør ikke benytte seg av slike ordninger for å unngå pliktene som følger av prinsippene som er nedfelt i denne erklæringen. 21. (...) De bør også innføre minstenivåer for sosial beskyttelse i de utvidelsesstrategier for sosial sikkerhet som gradvis skal sikre at så mange som mulig får et høyere nivå av sosial sikkerhet, som fastsatt i ILOs standarder for sosial sikkerhet.
Language:English
Score: 1275556.6 - www.ilo.org/wcmsp5/grou...ts/publication/wcms_770169.pdf
Data Source: un
Styret godkjenner følgende reviderte trepartserklæring om flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, som kan omtales som trepartserklæringen, og anmoder regjeringer i ILO-medlemsland, berørte arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og flernasjonale selskaper som driver virksomhet på deres territorium, om å overholde prinsippene som er nedfelt i erklæringen. (...) Flernasjonale selskaper bør ikke benytte seg av slike ordninger for å unngå pliktene som følger av prinsippene som er nedfelt i denne erklæringen. 21. (...) De bør også innføre minstenivåer for sosial beskyttelse i de utvidelsesstrategier for sosial sikkerhet som gradvis skal sikre at så mange som mulig får et høyere nivå av sosial sikkerhet, som fastsatt i ILOs standarder for sosial sikkerhet.
Language:English
Score: 1275556.6 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_770169.pdf
Data Source: un
Rundt 80 % av alle som er tvunget på flukt bor i land eller områder som er påvirket av feilernæring og akutt mangel på matsikkerhet.   (...) Ett konkret element er å sikre at kvinner og jenter som er på flukt får tilbud om individuell registrering og dokumentering, som er et viktig forhåndskrav for likhet. (...) I perioder med kriser og konflikter mister mange mennesker som er tvunget på flukt levebrødet sitt. Noe som gjør at det blir vanskeligere for dem å forsørge seg selv og familiene.
Language:English
Score: 1271375.6 - https://www.unhcr.org/neu/no/f...aerekraftsmal-og-folk-pa-flukt
Data Source: un
CONCLUDING OBSERVATIONS ON THE 22ND TO 23RD PERIODIC REPORTS OF SWEDEN : COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION : ADDENDUM
The inquiry’s report entitled Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige has been published in the Ministry Publication Series (Ds. 2019:4).
Language:English
Score: 1271056.7 - https://daccess-ods.un.org/acc...RD/C/SWE/CO/22-23/ADD.1&Lang=E
Data Source: ods