Home

Results 11 - 20 of 8,872 for förslag som. Search took 1.097 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Rapporten viser at det totale antall som krysset Middelhavet falt kraftig i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2016 – hovedsakelig på grunn av at antallet som bruker sjøruten fra Tyrkia til Hellas har sunket med 94%. (...) Rapporten viser at mange av innvandrerne og flyktningene som har kommet til Italia fra Libya har overlevd farlige ørkenvandringer, og mishandling som inkluderer seksuell vold, tortur og bortføringer for løsepenger. (...) Omtrent 11 400 av dem som nådde Italia i første halvår av 2016 var barn uten ledsager eller som hadde kommet bort fra sine familier.
Language:English
Score: 1269096.4 - https://www.unhcr.org/neu/no/13790-13790.html
Data Source: un
I kampen mot fattigdom bland de som tvingats på flykt arbetar UNHCR för att säkerställa att sociala skyddssystem stärks och utökas till att inkludera de som tvingats på flykt. (...) Konsekvenserna av klimatkrisen ses i allt högre grad som en förstärkande faktor för de sårbarheter, hot och konflikter som tvingar människor att fly. Nästan 9 av 10 flyktingar och 7 av 10 internflyktingar kommer från de länder som är mest sårbara för och som minst kan anpassa sig till klimatförändringarna.
Language:English
Score: 1268906.5 - https://www.unhcr.org/neu/se/f...ala-mal-och-manniskor-pa-flykt
Data Source: un
COP21 blir avholdt samtidig med det 11. partsmøte for Kyoto-avtalen (CMP11), som fører tilsyn med implementeringen av Kyoto-avtalen. (...) Utover dette vil avtalen i Paris også inkludere nasjonale klimaplaner (de såkalte INDC-ene som står for Intended Nationally Determined Contributions), som landene frivillig har sendt inn som et grunnlag for å minske utslipp og styrke vår motstandsevne. (...) En liste over de landene som har sendt inn sine INDC-er finner du her. Vil INDC-ene være nok?
Language:English
Score: 1268741 - https://www.un.org/sustainable...015/10/COP21_FAQ_Norwegian.pdf
Data Source: un
FN:s klimattoppmöte i Paris talas ofta om som COP21. COP kommer från det engelska namnet ”Conference of the Parties”, konferensen mellan länder som anslutit sig till konventioner under organet UNFCCC (FN:s konvention om klimatförändring). (...) COP 21 kommer att gå av stapeln samtidigt som CMP11, det elfte mötet mellan parterna i Kyotoprotokollet, som överser implementeringen av Kyotoprotokollet och besluten fattade för att öka på dess effektivitet. 2. (...) Dessutom kommer Parisresultatet att inkludera de nationella klimatmålsättningarna, kända som INDCs (Intended Nationally Determined Contributions), som länder frivilligt framlagt.
Language:English
Score: 1268338.8 - https://www.un.org/sustainable.../2015/10/COP21_FAQ_Swedish.pdf
Data Source: un
Dette tallet er nesten doblet det siste tiåret, noe som betyr at 1 av 97 mennesker på jorden i dag har blitt tvunget vekk fra hjemmet sitt. 73 % av flyktningene oppholder seg i land som grenser til deres opprinnelsesland. (...) I 2019 ble minst 153 300 barn registrert som enslige eller separert fra familiene sine, noe som satte dem i alvorlig risiko for overgrep. (...) Selv om flyktningleirer kun er ment som midlertidige løsninger i nødstilfeller, er det mange flyktninger som tilbringer flere tiår på slike steder rundt om i verden, på grunn av mangel på alternative løsninger.
Language:English
Score: 1265806.4 - https://www.unhcr.org/neu/wp-c...09/00-10-Facts-2020-v-NB-I.pdf
Data Source: un
Prisen til Jeel Albena gir oppmerksomhet til mennesker på flukt som følge av konflikten i Jemen, et land som er rammet av en av verdens verste humanitære kriser. (...) Fra sitt hovedkvarter i havnebyen Hudaydah ved Rødehavet, har organisasjonen gitt husly til omkring 18 000 mennesker som er internflyktninger og som midlertidig oppholder seg i provinsene Hudaydah og Haijah. (...) Nansenprisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjør en innsats utover det vanlige for å beskytte flyktninger, andre mennesker som er på flukt og statsløse.
Language:English
Score: 1265631.2 - https://www.unhcr.org/neu/no/6...ner-nansenprisen-for-2021.html
Data Source: un
Jag började genom UN Volunteer-programmet och fortsatte sedan som konsult och sedan som Junior Professional Officer och fortsatte vidare. Jag uppskattar verkligen att vara en del av ett team som skapar program för att ge stöd åt människor som tvingats fly. (...) De är tillfällen av lättnad och glädje. För mig som svensk som jobbar i Jemen är det särskilt speciellt att Sverige är en av ytterst få länder som tar emot kvotflyktingar från Jemen.
Language:English
Score: 1264665 - https://www.unhcr.org/neu/se/7...cksa-en-av-de-minst-kanda.html
Data Source: un
Through this linkage, the States using SOMS in their administrations would be able to transmit foreign air operator safety data directly to the FAOSD system just by clicking a button at SOMS. Therefore, those States using both SOMS and FAOSD system would not need to input the same data into two different systems. 2.4 The FAOSD will still be a standing-alone system by itself with one-way data transmitting function from SOMS to FAOSD and applied to only those States which use SOMS for their data storing. The upgraded SOMS with the feature is on the final development phase and scheduled to be launched in June 2014. 3.
Language:English
Score: 1262798.8 - https://www.icao.int/APAC/Meet...%20FOASD_Republic_of_Korea.pdf
Data Source: un
Samtidig er det et stort underskudd på løsninger. Vi trenger land som kan hjelpe oss med å finne trygge hjem for de er avhengige av dette,” sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, som deltar på de årlige trepartskonsultasjonene om gjenbosetting (ATCR) denne uken. (...) Projected Global Resettlement Needs 2021-rapporten , som i dag ble lansert på ATCR, inkluderer flyktningene som er mest utsatt og som har størst behov for gjenbosetting. (...) Gjenbosetting, som innebærer at flyktninger som befinner seg i et asylland får komme til et land som har sagt ja til dem og gir dem permanent bosetting, bidrar til å gi beskyttelsen til de som er i livsfare eller som har spesifikke behov som ikke kan imøtekommes i landet der de har søkt beskyttelse.
Language:English
Score: 1262554.5 - https://www.unhcr.org/neu/no/4...ere-gjenbosettingsplasser.html
Data Source: un
Morens hans og jeg måtte ofre det vi trodde bare ville være ett år med skolegang for sikkerheten hans», sa faren Ali Mohammed Al Rafeaa. Filmens hovedperson, som heter det samme som ham, er en papirløs gutt som bor i et av Beiruts fattigste nabolag og som må jobbe for å støtte familien sin i stedet for å gå på skole. (...) Han tilførte til og med egne uttrykk, ord og handlinger – alt kom så naturlig for ham, og gjorde scenene enda sterkere», sa hun. Kapernaum, som hadde offentlig premiere i Beirut i september 2018, tar tak i mange sosiale problemer som påvirker både libanesere og flyktninger, som blant annet barnearbeid, tidlig ekteskap, statsløshet og fattigdom. (...) På kvelden før avreise, en nydelig varm sommerdag i Beirut, var den lille leiligheten i et fattig nabolag som familien Rafeaa hadde kalt et hjem i mer enn seks år, overfylt med slekt, venner og naboer som ville ta farvel.
Language:English
Score: 1262441.8 - https://www.unhcr.org/neu/no/2...e-opp-pa-den-rode-loperen.html
Data Source: un