Home

Results 1 - 10 of 256 for iêu khắc. Search took 0.759 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Để biến những giây phút bên con trở nên những khoảnh khắc vàng! | UNICEF Việt Nam Bỏ qua đến nội (...) Max Bài viết Để biến những giây phút bên con trở nên những khoảnh khắc vàng! Đăng ký nhận thông tin từ (...) khắc Vàng bên con” của chúng tôi, với những thông tin, ý tưởng và nguồn tư liệu hữu ích để biến mỗi
Language:English
Score: 1385373.9 - https://www.unicef.org/vietnam...%BA%AFc-v%C3%A0ng-b%C3%AAn-con
Data Source: un
người lao động di cư thiếu tiếp cận các biện pháp khắc phục công bằng khi quyền trong lao động của họ bị (...) pháp khắc phục cho lao động di cư trong các trường hợp đã được Trung tâm MRC giải quyết bao gồm 1,62 (...) triệu USD tiền bồi thường. Các thức khắc phục phổ biến nhất tại các nước Mặc dù đã có những cải thiện
Language:English
Score: 1217345.9 - https://www.ilo.org/hanoi/Info...WCMS_566398/lang--vi/index.htm
Data Source: un
những lỗ hổng cần được khắc phục nhằm để phù hợp với Công ước về Quyền trẻ em (CRC) và Nghị định thư (...) ngắn hạn và dài hạn để khắc phục những khiếm khuyết này. UNICEF cũng khuyến nghị việc rà soát và sửa (...) trên toàn thế giới - UNICEF Truy cập Bài viết Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật
Language:English
Score: 1216347.1 - https://www.unicef.org/vietnam...Cnh-d%E1%BB%A5c-tr%E1%BA%BB-em
Data Source: un
Lỗ hổng giáo dục do đại dịch COVID-19 gây ra là ‘gần như không thể khắc phục được’, theo cảnh báo (...) như không thể khắc phục được’, theo cảnh báo của UNICEF Tờ thông tin 26 Tháng 1 2022 UNICEF Viet Nam (...) \Vu Le Hoang Lỗ hổng giáo dục do đại dịch COVID-19 gây ra là ‘gần như không thể khắc phục được’, theo
Language:English
Score: 1172542.8 - https://www.unicef.org/vietnam...%BB%A5c-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c
Data Source: un
Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm (...) Tìm kiếm UNICEF Fulltext search Max Bài viết Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật (...) trẻ em được đưa vào chương trình phục hồi, giáo dưỡng phù hợp thay vì bị trừng phạt một cách khắc
Language:English
Score: 1172542.8 - https://www.unicef.org/vietnam...%C3%ACnh-h%C3%ACnh-t%E1%BB%99i
Data Source: un
đại dịch COVID-19 gây ra là ‘gần như không thể khắc phục được’, theo cảnh báo của UNICEF Truy cập Hiển (...) hàng tuần “Khoảnh khắc Vàng bên con”  của chúng tôi, với những thông tin, ý tưởng và nguồn tư liệu hữu (...) ích để biến mỗi giây phút bên con cái trở nên những Khoảnh khắc Vàng. Bạn sẽ tìm thấy các hoạt động
Language:English
Score: 1076562 - https://www.unicef.org/vietnam/vi
Data Source: un
yếu hơn và dễ bị tai nạn thương tật hơn. Vì vậy lao động trẻ em dễ làm tăng chi phí khắc phục, tuyển (...) khắc phục (Hành động 4), và giám sát đánh giá kết quả thực hiện (Hành động 5). Kịch bản 4 – Giải quyết (...) nạn thương tật hơn. Vì vậy lao động trẻ em dễ làm tăng chi phí khắc phục, tuyển dụng và đào tạo lao
Language:English
Score: 1051230.3 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_721942.pdf
Data Source: un
dịch COVID-19 gây ra là ‘gần như không thể khắc phục được’, theo cảnh báo của UNICEF Truy cập Thông cáo
Language:English
Score: 979227.3 - https://www.unicef.org/vietnam...i%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-unicef
Data Source: un