Home

Results 1 - 10 of 10,461 for kommer att. Search took 1.576 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Kommer mötet i Paris att lösa problemet med klimatförändringen? (...) Som en del av detta paket kommer utvecklade länder att måsta framlägga hur de kommer att förverkliga sina löften om 100 miljarder per år efter 2020 för att stödja utvecklingsländerna. (...) Den 5:e december kommer en så kallad ”Action Day” att gå av stapeln under klimattoppmötet, då alla större initiativ kommer att utlysas.
Language:English
Score: 2889667 - https://www.un.org/sustainable.../2015/10/COP21_FAQ_Swedish.pdf
Data Source: un
Trots att pandemin har haft stor påverkan på antalet flyktingar som kommit ifråga för vidarebosättning under 2020 ser UNHCR positivt på att 20 länder, däribland flera nordiska länder, fortsatte med sina vidarebosättningsprogram, liksom fortsatte att behandla ärenden och ta emot flyktingar under årets gång. (...) UNHCR ser positivt på att flera nordiska länder har utökat sina flyktingkvoter under senare år, och hoppas att dessa tydliga åtaganden kommer att fortsätta i ljuset av ett växande internationellt behov. “Faktum är att så länge som krig och konflikt fortsätter kommer flyktingkriser att förbli långvariga, och de minst resursstarka länderna kommer att fortsätta bära en oproportionerligt stor del av bördan det innebär att stå värd för flertalet av världens flyktingar. 
Language:English
Score: 2586774.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...med-platser-och-radda-liv.html
Data Source: un
“Det finns redan många exempel på samarbete – men med stigande flyktingantal behöver vi mer stöd, och fler regeringar, företag och samhällen måste dela på ansvaret att hjälpa flyktingar. På så sätt kommer vi att återfå vår frihet och självständighet, och återgälda de som kommit till vår hjälp.” (...) Det kommer ges många möjligheter att dela initiativ och god praxis som visar hur Global Compact on Refugees kan göra skillnad. Forumet kommer även att granska hur humanitära och utvecklingsinsatser kan komplettera varandra.
Language:English
Score: 2585475.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/3...ium-av-tvangsforflyttande.html
Data Source: un
Därutöver kommer Malmö FF att, tillsammans med samarbetspartnern Malmö stad, skapa möjligheter för flyktingbarn och ungdomar att delta i initiativet Skolfotboll mot rasism.   (...) Nordentoft, UNHCR:s representant i de nordiska och baltiska länderna.    – Vi hoppas att Malmö FF:s starka och tappra engagemang kommer att inspirera andra idrottsklubbar i Sverige att följa deras ledning.   (...) Samtalet pågår som en inledning till denna veckas högnivåmöte, High-Level Officials Meeting , som organiseras av UNHCR. En lång rad aktörer kommer att analysera de framsteg som gjorts sedan det Globala flyktingforumet och identifiera brister som bör åtgärdas för att uppnå lösningar för människor på flykt och deras värdsamhällen.  
Language:English
Score: 2572547.9 - https://www.unhcr.org/neu/se/7...ts-och-idrottsmojligheter.html
Data Source: un
“Jag var mer orolig för barnen”, säger Eiad. “Jag tänkte att om mitt liv kommer ta slut, så kommer det ta slut i vilket fall som helst – i Egypten, i havet, varsomhelst.” (...) Många människor som kommer hit ville inte lämna sina liv i Syrien. Men det är omöjligt att ge dem tillbaka samma liv här … De är tvungna att förändras”, säger han sorgset. (...) “Min fru är orolig eftersom hon inte känner någon här och det känns konstigt för henne. Men jag tror att hon kommer att gilla det. Hon är engelsklärare”, säger han stolt.
Language:English
Score: 2550229.5 - https://www.unhcr.org/neu/se/list/system-cats-se
Data Source: un
Fotbollsföreningen Malmö FF blir första svenska idrottsförening att göra utfästelser om att stödja flyktingars integration genom arbets- och idrottsmöjligheter UNHCR, FN:s flyktingorgan, och Malmö FF meddelar idag att man inleder ett partnerskap i syfte att stärka flyktingars integration och inkludering i Malmö genom idrottens förmåga att föra människor samman.  Malmö FF åtar sig att öka antalet arbetstillfällen för flyktingar genom att anställa 50 flyktingar inom föreningens mat-, dryck- och serviceorganisation till 2023. Därutöver kommer Malmö FF att, tillsammans […] UNHCR och Ericsson ingår partnerskap FN:s flyktingorgan UNHCR och informations- och kommunikationsföretaget Ericsson har ingått ett globalt partneravtal som kommer att underlätta att få fram internetuppkoppling vid flyktingkatastrofer.
Language:English
Score: 2525164.8 - https://www.unhcr.org/neu/se/list/system-cats-se/feed
Data Source: un
Situationen kommer att ytterligare förvärras; många kanske inte har möjlighet att återuppta sina studier på grund av att skolor stängs, svårigheter att betala skolavgifter, uniformer eller böcker, brist på tillgång till teknik, eller för att de måste arbeta för att försörja sina familjer. (...) Baserat på UNHCR:s uppgifter har Malalafonden uppskattat att till följd av COVID-19 kommer hälften av alla gymnasieflickor som är flyktingar inte att återvända när klassrummen öppnas igen denna månad. (...) Det internationella samfundet har helt enkelt inte råd att misslyckas med att ge dem de möjligheter som kommer genom utbildning”, säger Grandi.
Language:English
Score: 2523390.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/4...ingbarn-gar-inte-i-skolan.html
Data Source: un
Intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som flykting? (...) Programmets pilotprojekt kommer att starta i början av 2022 och är öppet för en liten grupp deltagare med flyktingbakgrund, bosatta i Sverige. (...) Vad innebär programmet? 3-5 workshops som kommer att hållas online i början av 2022 (datum ej fastställda) Individuell coaching under först halvan av 2022 med TEDxStockholm.
Language:English
Score: 2522507.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/7...erfarenheter-som-flykting.html
Data Source: un
. © UNHCR/Reynesson Damasceno 08.12.2021 FN:s flyktingorgan UNHCR och informations- och kommunikationsföretaget Ericsson har ingått ett globalt partneravtal som kommer att underlätta att få fram internetuppkoppling vid flyktingkatastrofer. (...) UNHCR:s insatser kommer nu även att gynnas av Ericssons gedigna erfarenhet och expertis. – I över 20 år har Ericssons humanitära hjälpprogram Ericsson Response spelat en ledande roll i att stödja globala humanitära insatser med teknologi och expertis, sade Lars Ruediger, programdirektör för Ericsson Response. Genom att formalisera vårt partnerskap med UNHCR kommer Ericsson Response kunna stödja människor som tvingats fly med IT-infrastruktur där den behövs som mest.
Language:English
Score: 2517285.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/7...ricsson-ingar-partnerskap.html
Data Source: un
Det ökar utsikterna för jobb, hälsa, oberoende och ledarskap för utsatta unga människor, och de är mindre benägna att bli pressade till barnarbete. Enligt uppgifter som samlats in av UNHCR i 40 länder låg antagningen till utbildning på gymnasienivå för flyktingar 2019-2020 på endast 34 procent Pandemin kommer sannolikt att undergräva flyktingarnas chanser ytterligare. (...) UNHCR uppmanar stater att garantera alla barns, inklusive flyktingars, rätt att få tillgång till gymnasial utbildning och att se till att de ingår i nationella utbildningssystem. (...) Det är en ökning som också ger hopp och uppmuntran till yngre flyktingar som står inför skrämmande utmaningar för att få tillgång till utbildning. Men den här nivån förblir låg jämfört med globala siffror, och utan en större ökning av tillgången till gymnasienivå kommer ” 15by30-målet ” från UNHCR och partners – 15 procent av flyktingarna som är inskrivna i högre utbildning till 2030 – att vara utom räckhåll.  
Language:English
Score: 2512223.8 - https://www.unhcr.org/neu/se/6...drig-komma-till-gymnasiet.html
Data Source: un