Home

Results 1 - 10 of 62,170 for om detta. Search took 4.51 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
UNHCR:s remissvar på förslag om verksamhet för asylsökande och kommunplaceringar av ensamkommande barn Aug 1, 2016 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på Refworld.   UNHCR:s remissvar på förslag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Mar 10, 2016 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på... (...) UNHCR:s remissvar på förslaget om genomförande av det omarbetade asylprocedurdirectivet Oct 9, 2015 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på...
Language:English
Score: 2394592.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/nyheter/remissvar
Data Source: un
UNHCR:s remissvar på förslag om verksamhet för asylsökande och kommunplaceringar av ensamkommande barn 01.08.2016 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på Refworld.   UNHCR:s remissvar på förslag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 10.03.2016 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på Refworld. UNHCR:s remissvar på förslag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 10.12.2015 Detta dokument finns tillgängligt på engelska på Refworld.  
Language:English
Score: 2242682.8 - https://www.unhcr.org/neu/se/list/legal-dk-se
Data Source: un
Se videon med Karolina nedan för att höra mer om UNHCR:s vidarebosättningsprogram i Libyen: Vilka är några av de bästa upplevelserna du haft i arbetet för UNHCR? (...) I Somalia fick han inte alls tillräcklig stöd och vård. Om han hade stannat där hade han aldrig kunnat gå igen. (...) Han blev vidarebosatt till Sverige, men jag visste inte om detta förrän jag var på semester hemma och fick ett telefonsamtal från en sjuksköterska på ett sjukhus i Stockholm som sa ”Jag har en person här som vill prata med dig.
Language:English
Score: 2084936.7 - https://www.unhcr.org/neu/se/8...antar-borja-deras-nya-liv.html
Data Source: un
Generellt sett är data och statistik om statslöshet fortfarande en utmaning. Detta med tanke på att statslösa personer ofta lever i samhällets utkanter, att de inte per definition erkänns som medborgare och att inte alla länder har definitioner eller processer på plats för att identifiera statslösa personer. (...) Här kan du också hitta de senaste nyheterna om utvecklingen i den globala kampen för att utrota statslöshet. Stoppa statslöshet bland barn Barn utan nationalitet är särskilt utsatta – de riskerar inte bara att ha begränsad tillgång till utbildning och sjukvård, utan brist på officiella dokument kan även göra att de löper större risk att falla offer för övergrepp och människohandel. 2016 lanserade UNHCR och UNICEF tillsammans Koalitionen om varje barns rätt till medborgarskap . Under 2019 resulterade detta i en specifik kampanj fokuserad på att utrota statslöshet bland barn i Europa .
Language:English
Score: 2040412.9 - https://www.unhcr.org/neu/se/vart-arbete/statsloshet
Data Source: un
Som elektrisk ingenjör från en stor stad i Syrien var det en utmaning för 31-åringen att bo i en liten by. ”Jag är van att vara bland många människor. Även om jag var ivrig att uppleva det svenska samhället, träffa folket och lära mig språket var detta svårt då jag bodde i en liten by i mitten av ingenstans,” förklarar Basel. (...) Basel fick uppdraget att utveckla en språkparlör som en del av hans arbete. Detta blev hans första betalda jobb på Kraftringen. Jag var glad att Kraftringen valde att investera i mig – och jag tyckte verkligen om att arbeta på språkparlören, som nu har mer än tusen ord på svenska, engelska och arabiska.”
Language:English
Score: 2020596 - https://www.unhcr.org/neu/se/12345-12345.html
Data Source: un
©UNHCR/Mark Henley Över 1,4 miljoner flyktingar  som  för närvarande  är  bosatta i 62 värdländer kommer a tt  behöva  vidarebosättning nästa år . Detta  enligt de senaste uppskattningarna som publicerats av UNHCR, FN:s flyktingkommissariat,  i samband med  ett årligt forum om vidarebosättning i   dag.   (...) Alla länder måste kr aftsamla för att hjälpa oss hitta trygga hem åt människor vars liv hänger på det,” sa  FN: s flyktingkommissarie Filippo Grandi, som deltar i den årliga trepartskonferensen om vidarebosättning (ATCR) denna vecka.   Årets konferens om vidarebosättning hålls  virtuellt, och anordnas i samarbete med Kanadas regering samt det kanadensiska flyktingrådet.   (...) “Trots COVID-19-pandemin har konflikt och förföljelse inte upphört, och människor runt om i världen fortsätter att fly från sina hem för att finna säkerhet,” sa  Grandi.  
Language:English
Score: 2005466.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/3...-vidarebosattningsplatser.html
Data Source: un
När organisationen   skapades   den 14 december 1950 var dess mandat tidsbegränsat, geografiskt   avgränsat   och uttryckligen opolitiskt, som om dess existens var en påminnelse om   ett   elände som bäst sveptes   bort tillsammans med spillrorna   av kriget.   (...) Följaktligen har UNHCR om och om igen uppmanats att göra vad   vi   kan för att skydda utsatta människor som   tvingats från   sina hem. (...) Samtidigt önskar   vår personal   att de inte behövde   göra det. Om stridande parter   kunde   komma överens om eldupphör, om fördrivna personer kunde återvända hem   på ett säkert sätt, om regeringar delade ansvaret för vidarebosättning, om stater   höll   sig till sina skyldigheter enligt   internationell rätt angående asyl och principen om   “non-refoulement”   –   att man   inte sänder människor tillbaka till sitt ursprungsland om det kan utsätta dem för fara på grund av konflikt eller förföljelse   –   då skulle vi   på   UNHCR ha mycket mindre att oroa   oss   för.
Language:English
Score: 1988280.5 - https://www.unhcr.org/neu/se/4...-helst-skulle-slippa-fira.html
Data Source: un
Läs mer och sök information om alla åtaganden på den digitala plattformen för Global Compact on Refugees . (...) Tillsammans med olika partners har UNHCR satt upp ett ambitiöst mål om att öka detta antal till 15 procent innan 2030, men detta kräver ett starkt engagemang, politisk välvilja och ekonomiskt stöd. (...) Ytterligare information om UNHCR:s strategi och utbildningsverksamhet finns att läsa här .
Language:English
Score: 1974885.2 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...-uddannelse-af-flygtninge.html
Data Source: un
UNHCR förespråkar i allmänhet mer ideellt flyktingstöd och arbetar med civilsamhället och regeringar i många länder för att främja detta. Detta inkluderar även Norden, där UNHCR tillsammans med olika partners undersöker möjligheter. (...) För närvarande har många länder runt om i Europa testat eller till och med etablerat ideella flyktingstödsprogram, bland annat Storbritannien, Spanien och Tyskland.   (...) Croesco Teifi, en ideell flyktingstödsgrupp i Wales, gjorde detta möjligt. 2020 välkomnade gruppen en andra syrisk familj, Ahmed och hans familj, till samhället.
Language:English
Score: 1968106.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/v...e/ideella-flyktingstodsprogram
Data Source: un
Medan strategins mål att vidarebosätta 60 000 personer till 29 stater under 2019 har uppnåtts, finner UNHCR prognoserna för detta år oroande. Målet är att 31 länder ska vidarebosätta upp till 70 000 flyktingar genom UNHCR år 2020. (...) UNHCR och IOM har tillsammans lanserat ett initiativ, Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative (CRISP), för att verkställa de åtgärder som behövs för att uppnå vidarebosättningsmålen och vädjar till stater om ett nödvändigt ekonomiskt stöd på 19,9 miljoner US-dollar. Mer information om UNHCR:s vidarebosättningsstatistik för 2019 är tillgänglig här och dataportalen för UNHCR:s globala vidarebosättningsstatistik sedan 2003 är tillgänglig här.
Language:English
Score: 1965962.9 - https://www.unhcr.org/neu/se/3...ven-uppfylldes-under-2019.html
Data Source: un