Home

Results 1 - 10 of 41,846 for om detta. Search took 1.041 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
©UNHCR/Mark Henley Över 1,4 miljoner flyktingar  som  för närvarande  är  bosatta i 62 värdländer kommer a tt  behöva  vidarebosättning nästa år . Detta  enligt de senaste uppskattningarna som publicerats av UNHCR, FN:s flyktingkommissariat,  i samband med  ett årligt forum om vidarebosättning i   dag.   (...) Alla länder måste kr aftsamla för att hjälpa oss hitta trygga hem åt människor vars liv hänger på det,” sa  FN: s flyktingkommissarie Filippo Grandi, som deltar i den årliga trepartskonferensen om vidarebosättning (ATCR) denna vecka.   Årets konferens om vidarebosättning hålls  virtuellt, och anordnas i samarbete med Kanadas regering samt det kanadensiska flyktingrådet.   (...) “Trots COVID-19-pandemin har konflikt och förföljelse inte upphört, och människor runt om i världen fortsätter att fly från sina hem för att finna säkerhet,” sa  Grandi.  
Language:English
Score: 2012831.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/3...-vidarebosattningsplatser.html
Data Source: un
När organisationen   skapades   den 14 december 1950 var dess mandat tidsbegränsat, geografiskt   avgränsat   och uttryckligen opolitiskt, som om dess existens var en påminnelse om   ett   elände som bäst sveptes   bort tillsammans med spillrorna   av kriget.   (...) Följaktligen har UNHCR om och om igen uppmanats att göra vad   vi   kan för att skydda utsatta människor som   tvingats från   sina hem. (...) Samtidigt önskar   vår personal   att de inte behövde   göra det. Om stridande parter   kunde   komma överens om eldupphör, om fördrivna personer kunde återvända hem   på ett säkert sätt, om regeringar delade ansvaret för vidarebosättning, om stater   höll   sig till sina skyldigheter enligt   internationell rätt angående asyl och principen om   “non-refoulement”   –   att man   inte sänder människor tillbaka till sitt ursprungsland om det kan utsätta dem för fara på grund av konflikt eller förföljelse   –   då skulle vi   på   UNHCR ha mycket mindre att oroa   oss   för.
Language:English
Score: 1999080.5 - https://www.unhcr.org/neu/se/4...-helst-skulle-slippa-fira.html
Data Source: un
Läs mer och sök information om alla åtaganden på den digitala plattformen för Global Compact on Refugees . (...) Tillsammans med olika partners har UNHCR satt upp ett ambitiöst mål om att öka detta antal till 15 procent innan 2030, men detta kräver ett starkt engagemang, politisk välvilja och ekonomiskt stöd. (...) Ytterligare information om UNHCR:s strategi och utbildningsverksamhet finns att läsa här .
Language:English
Score: 1984950.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/5...-uddannelse-af-flygtninge.html
Data Source: un
Jag kände mig fast, som om jag inte kunde ta mig vidare”, förklarar Ali. Men detta ändrades när en vän berättade för honom om nätverket “Student Refugees”, en volontärgrupp med universitetsstudenter som gått samman för att hjälpa unga flyktingar att få tillgång till högre utbildning. Gruppen hjälper flyktingar att förstå det danska systemet, övervinna språkbarriärer och utöka deras behörighet. De erbjuder råd om möjligheter, kompletteringskurser och om ansökningsprocessen.
Language:English
Score: 1966056.6 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...till-utbildning-i-danmark.html
Data Source: un
Detta lägliga bidrag från Sverige ges utöver landets långvariga stöd som en av UNHCR:s största givare av icke-öronmärkta bidrag. (...) “Utöver Sveriges starka och långvariga stöd till UNHCR, som hjälper oss att skydda och förbättra livet för fördrivna människor runtom i världen, är vi mycket tacksamma för detta ytterligare bidrag i dessa utmanande tider av COVID-19”, säger Henrik M. (...) Medan arbetet mot den globala pandemin intensifieras fortsätter UNHCR att leverera akut stöd och skydd till flyktingar och fördrivna personer runtom i världen, och FN:s flyktingkommissarie har riktat en stark vädjan till det internationella samfundet om att inte glömma det livsviktiga stöd som krävs för att tillgodose de kontinuerliga behoven hos de drygt 70 miljoner människor som har flytt från krig, konflikt och förföljelse.
Language:English
Score: 1902353.1 - https://www.unhcr.org/neu/se/3...rlden-mot-coronaviruset-2.html
Data Source: un
Men om vi arbetar tillsammans kan vi ge dem chansen som de förtjänar till en värdig framtid. (...) För högre utbildning var endast 3 procent flyktingungdomar inskrivna. Även om uppgifterna ligger långt efter globala genomsnittssiffror tyder statistiken ändå på vissa framsteg. (...) I och med att hälften av världens flyktingar bor i städer eller stadsmiljö betonas vikten av att städer välkomnar flyktingar; Coventrys borgmästare (i Storbritannien) berättar om hur staden hanterar dessa utmaningar och varför det är viktigt.
Language:English
Score: 1898813.3 - https://www.unhcr.org/neu/se/4...ingbarn-gar-inte-i-skolan.html
Data Source: un
UNHCR och dess partnerogranisationer fick under rapporteringsperioden fortsatt motta anklagelser om att statliga myndigheter pressat tillbaka migranter, bland annat i Bulgarien, Kroatien, Grekland, Ungern, Rumänien, Serbien, Spanien och den före detta jugoslaviska republiken Makedonien. Rapporter inkom också om nekad tillgång till asylprocesser och anklagelser om våld i några fall. (...) Dessa åtgärder måste kombineras med tryggare och lagliga vägar, inklusive ökad omfördelning och underlättande av familjeåterföreningar. Detta är avgörande om vi vill skydda flyktingar och invandrare från kriminella nätverk, minska deras beroende av smugglare och minska ytterligare utnyttjande och dödsfall. * Rapporten finns tillgänglig här: https://goo.gl/94gSo8 Dela på Facebook Dela på Twitter   UNHCR Nordic & Baltic Countries UNHCR Global website © UNHCR 2001-2022 Privacy Policy Follow
Language:English
Score: 1880630.3 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...forhallanden-och-dodsfall.html
Data Source: un
Allt UNHCR:s arbete styrs av UNHCR:s policy om ålder, kön och mångfald och mer specifika åtaganden för att säkerställa jämlikhet för kvinnor och flickor – och för att göra världen till en tryggare plats för kvinnor och flickor. (...) Dock har begränsade resurser såväl som täta och överbefolkade levnadsförhållanden en kraftig påverkan på situationen. Även om den humanitära standarden är satt på 20 liter vatten per person och dag, nås detta för endast 43% av flyktingar i flyktingläger. (...) MADE51 är ett initiativ skapat av UNHCR som erbjuder produkter tillverkade av flyktingar till den internationella marknaden. Detta initiativ sammankopplar flyktingar med sociala företagspartners för att designa, producera och marknadsföra hantverksprodukter runt om i världen, vilket gör att de kan tjäna välbehövliga inkomster.
Language:English
Score: 1871998.8 - https://www.unhcr.org/neu/se/f...ala-mal-och-manniskor-pa-flykt
Data Source: un
Många utvecklingsländer kommer att behöva internationellt samarbete, däribland finansiering och teknologi, för att klara övergången till en framtid med förnybar energi. Som en del av detta paket kommer utvecklade länder att måsta framlägga hur de kommer att förverkliga sina löften om 100 miljarder per år efter 2020 för att stödja utvecklingsländerna. (...) Varför pratar man då fortfarande om en begränsning på två grader Celsius? Målet med att begränsa temperaturhöjningen till 2 grader Celsius innan slutet på detta århundrade enades man för första gången om under FNs klimattoppmöte i Köpenhamn år 2009, och senare även av alla länder under Cancuns klimatkonferens år 2010. (...) Den mellanstatliga panelen för klimatförändring (IPCC) har framlagt olika scenarion beroende på nivån av åtgärder som vidtas. Om inget görs, och världen fortsätter på samma kurs som idag, riskerar vi en temperaturhöjning på fyra grader Celsius innan slutet på detta århundrade.
Language:English
Score: 1869162.1 - https://www.un.org/sustainable.../2015/10/COP21_FAQ_Swedish.pdf
Data Source: un
Bland annat uppfattningen om att fördrivna människor i världen främst befinner sig i länder i norr. (...) Hela 85 procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer där det ofta råder stor fattigdom och lite stöd erbjuds för att ta hand om dessa befolkningar. Fyra av fem flyktingar förblir i länder bredvid sitt ursprungsland. (...) Det finns tyvärr fortfarande få lösningar för detta. Krig och konflikt fortsätter att vara de främsta anledningarna utan märkbara framsteg mot fred.
Language:English
Score: 1842576.4 - https://www.unhcr.org/neu/se/1...renskommelse-ar-avgorande.html
Data Source: un