Home

Results 91 - 100 of 1,170 for peluang kamu. Search took 8.965 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Gençler arasında aşırı yüksek işsizlik oranları orta sınıfa dâhil olma olasılıklarını azaltmakta, kuşaklar arası kopukluk yaratmaktadır.” Öğretmenlik ve kamu görevliliği gibi geleneksel olarak orta sınıfı temsil eden meslekler artık sistematik biçimde orta gelir gruplarına dâhil olmayabilmektedir. Avrupa’nın tümünde kamu sektöründe geçici iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasının da gösterdiği gibi kamu sektöründe iş güvencesi artık bir norm olmaktan çıkmıştır. Rapor, bu süreçten kadınların özel olarak etkilendiklerini tespit etmektedir: kamu sektörü kadınlar açısından yalnızca önemli bir istihdam kaynağı değildir; örneğin çocuk bakımı gibi kamu hizmetlerinin arzındaki ve kalitesindeki azalma aynı zamanda kadınların işgücü piyasasına katılımlarını da olumsuz etkilemektedir.
Language:English
Score: 1277664.6 - https://www.ilo.org/ankara/new...WCMS_456450/lang--tr/index.htm
Data Source: un
Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Türkiye’de Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü, yönetişim süreçlerinin güçlendirilmesine, vatandaşların isteklerine ve evrensel normlara duyarlı kurumların geliştirilmesine odaklanıyor. Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, hukukun üstünlüğü ve toplumsal cinsiyet, katılımcılık ve hesap verebilirlik dahil insan haklarına ilişkin yapısal sorunları ele alıyor. (...) Bölgesel eşitsizlikleri azaltmak, kırsal geçim olanaklarını artırmak, rekabet edebilirliği güçlendirmek, girişimcilik ve inovasyonu desteklemek üzere hükümet/kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör ile işbirliği yapıyor. (...) Programın ana hedefi, Suriyelilerin kendine yeterliklerini artırmak, kamu hizmetlerine artan talebin karşılanabilmesi için yerel ve ulusal ortakların kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir.
Language:English
Score: 1275839 - https://www.undp.org/tr/turkiy...%CC%87lgi-alan%C4%B1m%C4%B1z-0
Data Source: un
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi Doç. (...) Raporun içeriği, hiçbir şekilde AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak yorumlanamaz. Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi Doç. (...) Benzer düzenlemeye, 151 sayılı Sözleşmenin 5. maddesinde, kamu görevlileri örgütlerinin kamu makamlarından tamamen bağımsız olacakları ve kamu makamlarının her türlü müdahalesinden yeterli şekilde korunmalarının sağlanacağı yönündeki hükümlere de yer verilmiştir. 87 sayılı Sözleş- menin 4. maddesinde ise, tüm sendikal örgütlenmeler bakımından, çalışan ve işveren örgütlerinin idari makamlarca feshedilme veya faaliyetten men edilmesinin mümkün olmayacağı açıkça düzenlenmiştir.
Language:English
Score: 1266273.4 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_683772.pdf
Data Source: un
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi Doç. (...) Raporun içeriği, hiçbir şekilde AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak yorumlanamaz. Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi Doç. (...) Benzer düzenlemeye, 151 sayılı Sözleşmenin 5. maddesinde, kamu görevlileri örgütlerinin kamu makamlarından tamamen bağımsız olacakları ve kamu makamlarının her türlü müdahalesinden yeterli şekilde korunmalarının sağlanacağı yönündeki hükümlere de yer verilmiştir. 87 sayılı Sözleş- menin 4. maddesinde ise, tüm sendikal örgütlenmeler bakımından, çalışan ve işveren örgütlerinin idari makamlarca feshedilme veya faaliyetten men edilmesinin mümkün olmayacağı açıkça düzenlenmiştir.
Language:English
Score: 1266273.4 - www.ilo.org/wcmsp5/grou...ts/publication/wcms_683772.pdf
Data Source: un
Tapi bukan itu poinnya, tukasku. Sebelum kamu dapat mengetahui mengapa dan bagaimana kamu tidak pas, kamu harus diberitahu terlebih dahulu kamu siapa. Dan akte kelahiranmu seharusnya mencerminkan itu. Sedari awal kamu seharusnya memilikinya. Anak-anak patut diperhitungkan, maka hitunglah kami.
Language:English
Score: 1265313.1 - https://www.unicef.org/indones...ries/refleksi-dari-kha-pasal-7
Data Source: un
Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları Skip to main content ILO Advancing social justice, promoting decent work ILO is a specialized agency of the United Nations Countries Country data and ILO results Africa Americas Arab States Asia and the Pacific Europe and Central Asia Topics 2030 Development Agenda Apprenticeships Care Economy Child Labour Collective bargaining and labour relations Cooperatives COVID-19 Decent work Digital labour platforms Disability and work Domestic workers DW4SD Resource Platform Economic and social development Employment injury insurance and protection Employment Intensive Investment Employment promotion Employment security Equality and discrimination Fair recruitment Forced labour, human trafficking and slavery Freedom of association Future of work Gender equality Globalization Green jobs HIV and AIDS Indigenous and tribal peoples Informal economy Labour inspection and administration Labour law Labour migration Maritime Labour Convention Maternity protection Millennium Development Goals Multinational enterprises Non-standard forms of employment Poverty Rural economy Safety and health at work Skills, Knowledge and Employability Small and Medium Enterprises Social and Solidarity Economy Social dialogue and tripartism Social finance Social protection Supply chains Sustainable enterprises Violence and harassment Wages Working time and work organization Work, peace and resilience Youth employment Sectors Agriculture; plantations;other rural sectors Basic Metal Production Chemical industries Commerce Construction Education Financial services; professional services Food; drink; tobacco Forestry; wood; pulp and paper Health services Hotels; tourism; catering Mining (coal; other mining) Mechanical and electrical engineering Media; culture; graphical Oil and gas production; oil refining Postal and telecommunications services Public service Shipping; ports; fisheries; inland waterways Textiles; clothing; leather; footwear Transport (including civil aviation; railways; road transport) Transport equipment manufacturing Utilities (water; gas; electricity) Search: Search Menu Home About the ILO Newsroom Meetings and events Publications Research Labour standards Statistics and databases Contact Us ILO home Docs Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım ... Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları Type: Report Date issued: 03 May 2016 Download: Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları pdf - 1.3 MB Tools This content is available in English A A+ A++ Print Share this content in © 1996-2022 International Labour Organization (ILO) | Copyright and permissions  | Privacy policy | Fraud alert | Disclaimer   Skip to top
Language:English
Score: 1262576.2 - www.ilo.org/global/docs...WCMS_477316/lang--en/index.htm
Data Source: un
Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları Skip to main content ILO Advancing social justice, promoting decent work ILO is a specialized agency of the United Nations Countries Country data and ILO results Africa Americas Arab States Asia and the Pacific Europe and Central Asia Topics 2030 Development Agenda Apprenticeships Care Economy Child Labour Collective bargaining and labour relations Cooperatives COVID-19 Decent work Digital labour platforms Disability and work Domestic workers DW4SD Resource Platform Economic and social development Employment injury insurance and protection Employment Intensive Investment Employment promotion Employment security Equality and discrimination Fair recruitment Forced labour, human trafficking and slavery Freedom of association Future of work Gender equality Globalization Green jobs HIV and AIDS Indigenous and tribal peoples Informal economy Labour inspection and administration Labour law Labour migration Maritime Labour Convention Maternity protection Millennium Development Goals Multinational enterprises Non-standard forms of employment Poverty Rural economy Safety and health at work Skills, Knowledge and Employability Small and Medium Enterprises Social and Solidarity Economy Social dialogue and tripartism Social finance Social protection Supply chains Sustainable enterprises Violence and harassment Wages Working time and work organization Work, peace and resilience Youth employment Sectors Agriculture; plantations;other rural sectors Basic Metal Production Chemical industries Commerce Construction Education Financial services; professional services Food; drink; tobacco Forestry; wood; pulp and paper Health services Hotels; tourism; catering Mining (coal; other mining) Mechanical and electrical engineering Media; culture; graphical Oil and gas production; oil refining Postal and telecommunications services Public service Shipping; ports; fisheries; inland waterways Textiles; clothing; leather; footwear Transport (including civil aviation; railways; road transport) Transport equipment manufacturing Utilities (water; gas; electricity) Search: Search Menu Home About the ILO Newsroom Meetings and events Publications Research Labour standards Statistics and databases Contact Us ILO home Docs Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım ... Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları Type: Report Date issued: 03 May 2016 Download: Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları pdf - 1.3 MB Tools This content is available in English A A+ A++ Print Share this content in © 1996-2022 International Labour Organization (ILO) | Copyright and permissions  | Privacy policy | Fraud alert | Disclaimer   Skip to top
Language:English
Score: 1262576.2 - https://www.ilo.org/global/doc...WCMS_477316/lang--en/index.htm
Data Source: un
Onuncu Avrupa Bölge Toplantısı: Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları, ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nda Yer Buldu. Ana içeriğe geç International Labour Organization Gelişen sosyal adalet, insana yakışır iş ILO Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kuruluşudur English Ara: ilo.org Ara: ilo.org ILO-Ankara ILO Ankara Ofisi Hakkında Ekibimiz Politika Alanları Çocuk İşçiliği İnsana Yakışır İş İstihdam teşviki Eşitlik ve Ayrımcılık Çevre Dostu İşler İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Diyalog Genç İstihdamı COVID-19 Programlar ve Projeler Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Yayınlar Medya Merkezi Multimedya Açıklamalar ve konuşmalar Medya yansımaları Haber Bülteni Haberler / Duyurular İş Fırsatları Satın Alma ILO Türkiye Ofisi Haberler / Duyurular Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği ... Onuncu Avrupa Bölge Toplantısı Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları, ILO 10. (...) Haberler | 19 Ekim 2017 Perşembe 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında CAOBISCO ve Hollanda Hükümeti desteğiyle örnek bir kamu-özel sektör işbirliği olarak başlatılan “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”**, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ILO Avrupa Bölge Toplantısı’nda hükümetler, sosyal taraflar, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevreden çok sayıda katılımcıya tanıtıldı. © CAOBISCO ILO Genel Müdürü Guy Ryder ve Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceri ve İşgücü Hareketliliği Komiseri Marianne Thyssen’ın da ziyaret ettiği stantta mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak proje kapsamında geliştirilen stratejik müdahale modeli, izleme mekanizması, sürdürülebilirlik ve politika geliştirilmesine yönelik atılan adımlar paylaşıldı.
Language:English
Score: 1260480.6 - https://www.ilo.org/ankara/new...WCMS_584277/lang--tr/index.htm
Data Source: un
Onuncu Avrupa Bölge Toplantısı: Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları, ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nda Yer Buldu. Ana içeriğe geç International Labour Organization Gelişen sosyal adalet, insana yakışır iş ILO Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kuruluşudur English Ara: ilo.org Ara: ilo.org ILO-Ankara ILO Ankara Ofisi Hakkında Ekibimiz Politika Alanları Çocuk İşçiliği İnsana Yakışır İş İstihdam teşviki Eşitlik ve Ayrımcılık Çevre Dostu İşler İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Diyalog Genç İstihdamı COVID-19 Programlar ve Projeler Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Yayınlar Medya Merkezi Multimedya Açıklamalar ve konuşmalar Medya yansımaları Haber Bülteni Haberler / Duyurular İş Fırsatları Satın Alma ILO Türkiye Ofisi Haberler / Duyurular Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği ... Onuncu Avrupa Bölge Toplantısı Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları, ILO 10. (...) Haberler | 19 Ekim 2017 Perşembe 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında CAOBISCO ve Hollanda Hükümeti desteğiyle örnek bir kamu-özel sektör işbirliği olarak başlatılan “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”**, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ILO Avrupa Bölge Toplantısı’nda hükümetler, sosyal taraflar, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevreden çok sayıda katılımcıya tanıtıldı. © CAOBISCO ILO Genel Müdürü Guy Ryder ve Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceri ve İşgücü Hareketliliği Komiseri Marianne Thyssen’ın da ziyaret ettiği stantta mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak proje kapsamında geliştirilen stratejik müdahale modeli, izleme mekanizması, sürdürülebilirlik ve politika geliştirilmesine yönelik atılan adımlar paylaşıldı.
Language:English
Score: 1260480.6 - www.ilo.org/ankara/news...WCMS_584277/lang--tr/index.htm
Data Source: un
Yaklaşık 1.100 kamu kurumu ve sosyal taraf temsilcisine eğitimler verilmesi. (...) Toplumun ve sendikaların sosyal diyaloga yönelik algısını belirlemek üzere bir anket calışması ve alan araştırması yapılarak, anket sonuçlarına ilişkin rapor yayınlanması. Kamu kuruluşları ve sosyal taraflardan 46 temsilcinin katılımı ile 3 çalışma ziyareti ve 5 staj programı gerçekleştirilmesi. (...) Kısa film yarışması ve en iyi işletme konularında 2 yarışma düzenlenmesi. 2 kamu spotu hazırlanması. Kamu kuruluşları ve sosyal taraflar için sosyal medya araçları geliştirilmesi.
Language:English
Score: 1253198.1 - www.ilo.org/ankara/proj...WCMS_537299/lang--tr/index.htm
Data Source: un