Home

Results 61 - 70 of 457,911 for pet's wellness. Search took 9.781 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
iznosi još teže optužbe na teret optuženih:  -    Dario Kordić se sada tereti po 22 tačke (prvobitno 13): četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (prvobitno tri); osam tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (prvobitno pet); i 10 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (prvobitno pet), na osnovu navoda o progonu, protivpravnim napadima na civile i civilne objekte, hotimičnom lišavanju života, ubistvu, nanošenju teških povreda, nečovječnim djelima i nečovječnom postupanju; zatočenju, uzimanju talaca i korištenju živih štitova; uništavanju i pljački imovine. -    Mario Čerkez se sada tereti po 22 tačke (prvobitno 10): četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (nove optužbe); osam tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (prvobitno pet); i 10 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (prvobitno pet), na osnovu navoda o progonu, protivpravnim napadima na civile i civilne objekte, hotimičnom lišavanju života, ubistvu, nanošenju teških povreda, nečovječnim djelima i nečovječnom postupanju; zatočenju, uzimanju talaca i korištenju živih štitova; uništavanju i pljački imovine.   ***** Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu Arhiva saopštenja za javnost Arhiva konferencija za štampu Sedmični pregled aktivnosti na MKSJ-u MKSJ ukratko Publikacije Kontakti   |   Uslovi korištenja   |   Napomena o zaštiti privatnosti
Language:English
Score: 946782.3 - https://www.icty.org/bcs/press...i%C4%87a-i-marija-%C4%8Derkeza
Data Source: un
iznosi još teže optužbe na teret optuženih:  -    Dario Kordić se sada tereti po 22 tačke (prvobitno 13): četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (prvobitno tri); osam tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (prvobitno pet); i 10 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (prvobitno pet), na osnovu navoda o progonu, protivpravnim napadima na civile i civilne objekte, hotimičnom lišavanju života, ubistvu, nanošenju teških povreda, nečovječnim djelima i nečovječnom postupanju; zatočenju, uzimanju talaca i korištenju živih štitova; uništavanju i pljački imovine. -    Mario Čerkez se sada tereti po 22 tačke (prvobitno 10): četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (nove optužbe); osam tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (prvobitno pet); i 10 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (prvobitno pet), na osnovu navoda o progonu, protivpravnim napadima na civile i civilne objekte, hotimičnom lišavanju života, ubistvu, nanošenju teških povreda, nečovječnim djelima i nečovječnom postupanju; zatočenju, uzimanju talaca i korištenju živih štitova; uništavanju i pljački imovine.   ***** Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu Arhiva saopštenja za javnost Arhiva konferencija za štampu Sedmični pregled aktivnosti na MKSJ-u MKSJ ukratko Publikacije Kontakti   |   Uslovi korištenja   |   Napomena o zaštiti privatnosti
Language:English
Score: 946782.3 - https://www.icty.org/bcs/node/1925
Data Source: un
Pic 1: Testing the eco-boat Pic 2: The winning team Pic 3: Collecting pet bottles Event 1: Iwaya Beach Cleaning in Awaji Island. (...) About 500kg of trash (comprised of food wrappers, pet bottles, cans, see weeds, plastic bags and bottle caps) was collected. (...) Prior to this event, YUNGA Japan team constructed an eco-boat made from disposed pet bottles. This technique popularly originated from a social and environment advocator Mr.
Language:English
Score: 943721.7 - https://www.fao.org/yunga/you/japan/zh/
Data Source: un
. • 47% roditelja/staratelja iz romskih naselja saopštilo je da su odložili vakcinaciju, a 23% da je odbilo da vakciniše dijete mlađe od pet godina. • Najčešći razlog odlaganja vakcinacije bila je bolest djeteta u vrijeme vakcinacije ili alergija na vakcinu ili njene sastojke. (...) Procenat djece mlađe od pet godina iz romskih naselja čiji je roditelj/staratelj izvijestio o pozitivnoj percepciji preporučenog kalendara vakcinacije Nivo obrazovanja 68 57 1 21 <1<1 1 8 3 0 20 40 60 80 100 Žene Muškarci Nijedna Najmanje jedna vakcina MMR Vakcine osim MMR Ne zna Istraživanje višestrukih pokazatelja u romskim naseljima u Crnoj Gori (MICS) sprovela je Uprava za statistiku (MONSTAT) tokom 2018. godine u sklopu globalnog MICS programa. (...) Dodatni statistički pregledi i Izvještaj o rezultatima istraživanja za ovo i druga MICS istraživanja dostupni su na sljedećoj adresi: mics.unicef.org/surveys. 47 23 Procenat djece za koju su majke/staratelji prijavili odlaganje vakcinacije Procenat djece za koju su majke/staratelji prijavili odbijanje vakcinacije 48 23 28 51 21 28 49 22 29 0 20 40 60 80 100 Da Ne Ne zna/Bez odgovora Da Ne Ne zna/Izostao Da Ne Ne zna/Izostao P e rc e n t Rotavirus Bakterija pneumokoka Humani papiloma virus Prihvatanje novih vakcina na preporuku pedijatra: romska naselja 36 12 11 3 6 17 4 - 4 6 0 20 40 60 80 100 Dijete je bilo bolesno u vrijeme vakcinisanja ili ima alergiju na vakcinu ili njene sastojke Vakcina (vakcine) nije bila dostupna u vrijeme kada je dijete trebalo da je primi Bili su zauzeti drugim obavezama Imali su sumnje u vezi s vakcinom Drugi razlozi P e rc e n t Razlozi za odlaganje vakcinacije Razlozi za odbijanje vakcinacije Procenat djece mlađe od pet godina iz romskih naselja za koju su majke/staratelji prijavili odgađanje i odbijanje vakcinacije djeteta zbog nekog od razloga - Nije relevantno Razlozi za odlaganje vakcinacije djeteta Odlaganje i odbijanje vakcinacije Procenat djece mlađe od pet godina iz romskih naselja za koju su majke/staratelji saopštili da bi pristali da dijete primi vakcine protiv rotavirusa, bakterija pneumokoka ili humanog papiloma virusa (HPV) ako je to preporučio pedijatar
Language:English
Score: 936407 - https://www.unicef.org/montene...20u%20Crnoj%20Gori%202018..pdf
Data Source: un
. • 64 % djece ima pristup najmanje dvjema vrstama igračaka. • 58% djece mlađe od pet godina ima najmanje tri dječje knjige kod kuće. • 5% djece mlađe od pet godina bilo je ostavljeno samo ili pod nadzorom drugog djeteta, mlađeg od 10 godina, više od jednog sata i najmanje jednom tokom prethodne sedmice. • 90% djece u Crnoj Gori starosti 3–4 godine nalazi se na odgovorajućem stepenu razvoja. (...) Neodgovarajući nadzor djece Pristup igrama i materijalima za učenje ECDI po različitim karakteristikama 26 56 93 64 58 0 20 40 60 80 100 Ručno napravljene igračke Predmeti iz domaćinstva/predmeti van domaćinstva Igračke kupljene u prodavnici/napravljene igračke Najmanje 2 vrste igračaka Najmanje 3 dječje knjige Procenat Ostalo, 88 Najsiromašniji, 76 Osnovno ili manje, 76 Muški, 90 3 godine, 83 Ne pohađa, 83 Gradsko, 92 Najbogatiji, 92 Više, 97 Ženski, 91 4 godine, 97 Pohađa, 97 0 20 40 60 80 100 Područje prebivališta Indeks blagostanja Obrazovanje majke Pol djeteta Starost djeteta Pohađanje ranog obrazovanja P e rc e n t Crna Gora 28 91 97 100 90 0 20 40 60 80 100 Pismenost-poznavanje brojeva Socijalno-emocionalni Učenje Fizički ECDI Procenat ECDI: Ukupni rezultat i domeni, SDG 4.2.1 ECDI: Razvrstano po kategorijama Indeks ranog razvoja djeteta (ECDI) Procenat djece mlađe od pet godina, prema pristupu igri i dostupnim materijalima za učenje Regija Dijete ostavljeno pod neadekvatnim nadzorom Sjever 4 Centar 5 Jug 4 Procenat djece mlađe od pet godina koja su ostavljana sama ili pod nadzorom drugog djeteta, mlađeg od 10 godina, duže od jednog sata u toku prethodne sedmice, po regiji ECDI: Indeks ranog razvoja djeteta; procenat djece starosti 3–4 godine koja se nalaze na odgovorajućem stepenu razvoja u pogledu pismenosti/poznavanja brojeva, fizičkih, socijalno- emocionalnih domena i domena koji se odnose na učenje
Language:English
Score: 936407 - https://www.unicef.org/montene...njstvu_Crna%20Gora%202018..pdf
Data Source: un
World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-08)   عربي   |   中文   |   Español   |   Français   |   Русский     Home : ITU-T Home : WTSA-08 : Information for Participants         World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-08)     Hotel Details   Important note: All hotels in the Emperor's Palace complex as well as Safari Club Hotel and Birchwood Hotel are fully booked. (...) Hotel Services includes the following: Air-conditioning in public areas, Laundry / valet service, Wake-up call, Concierge - offers a range of services, Babysitting service on request, Parking facilities, Open, safe parking area available at nominal charge, Pet Policy - small pets are permitted. (Prior  arrangements to be made with the hotel). (...) All rooms are equipped with fully adjustable air-conditioning, a writing desk with a Business Panel comprising standard electronic connections, SABC-TV, M-Net, e-TV and selected DSTV channels as well as radio. Non smoking rooms are available on a non-smoking floor – only on prior arrangement and on availability.
Language:English
Score: 933321.2 - https://www.itu.int/ITU-T/wtsa-08/info/hdetails.html
Data Source: un
Pretresno vijeće je osudilo Envera Hadžihasanovića na pet godina zatvora, a Amira Kuburu na dvije i po godine. (...) Vijeće je zaključilo da su pripadnici mudžahedina teško pretukli i psihološki zlostavljali pet civila iz hrvatske i srpske zajednice u Travniku, te da su ubili Dragana Popovića u oktobru 1993. u logoru Orašac. (...) Naposljetku, Vijeće je proglasilo Envera Hadžihasanovića krivim zbog propusta da spriječi ili kazni pripadnike svojih snaga koji su 1993. okrutno postupali prema civilima i ratnim zarobljenicima u pet objekata za zatočenje. Pretresno vijeće je osudilo Amira Kuburu zbog propusta da preduzme potrebne i razumne mjere da kazni pripadnike svojih snaga koji su pljačkali privatnu ili javnu imovinu u selima Šušanj, Ovnak, Brajkovići i Grahovčići u junu 1993.
Language:English
Score: 930026.6 - https://www.icty.org/bcs/press...hasanovi%C4%87a-i-amira-kuburu
Data Source: un
Pretresno vijeće je osudilo Envera Hadžihasanovića na pet godina zatvora, a Amira Kuburu na dvije i po godine. (...) Vijeće je zaključilo da su pripadnici mudžahedina teško pretukli i psihološki zlostavljali pet civila iz hrvatske i srpske zajednice u Travniku, te da su ubili Dragana Popovića u oktobru 1993. u logoru Orašac. (...) Naposljetku, Vijeće je proglasilo Envera Hadžihasanovića krivim zbog propusta da spriječi ili kazni pripadnike svojih snaga koji su 1993. okrutno postupali prema civilima i ratnim zarobljenicima u pet objekata za zatočenje. Pretresno vijeće je osudilo Amira Kuburu zbog propusta da preduzme potrebne i razumne mjere da kazni pripadnike svojih snaga koji su pljačkali privatnu ili javnu imovinu u selima Šušanj, Ovnak, Brajkovići i Grahovčići u junu 1993.
Language:English
Score: 930026.6 - https://www.icty.org/bcs/node/4626
Data Source: un
While there has been a considerable improvement in the statistics over the last decade, 13 per cent of Pakistan’s population -- 22 million people -- still practice open defecation; only 60% have access to basic hygiene facilities. As she pets a goat inside her mud brick house, Zahra tells of the difficulties she used to encounter when she had to practice open defecation. (...) UNICEF/PAKISTAN/Asad Zaidi 14-year-old Zahra, resident of Rakh Kotla village smiles as she plays with her pet goat. Empowering communities to improve their own lives The bleak sanitation and hygiene conditions in the village have dramatically improved thanks to funding from the UK’s Department for International Development (DFID), and on-ground support from UNICEF and partner Qatar Charity. (...) His longstanding opposition to open defecation made him a logical choice to head the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Committee established in the village as part of the project. A well-liked figure in his community, Razzaq feels proud that open defecation will soon be eliminated.
Language:English
Score: 927242.6 - https://www.unicef.org/pakista...ation-pakistans-rural-villages
Data Source: un
. • 6% djece u romskim naseljima mlađe od pet godina ima najmanje tri dječje knjige kod kuće. • 8% djece u romskim naseljima mlađe od pet godina bilo je ostavljeno samo ili pod nadzorom drugog djeteta, mlađeg od 10 godina, više od jednog sata i najmanje jednom tokom prethodne sedmice. • 77% djece u romskim naseljima starosti 3–4 godine nalazi se na odgovarajućem stepenu razvoja. (...) Neodgovarajući nadzor djecePristup igrama i materijalima za učenje Procenat djece mlađe od pet godina u romskim naseljima koja su ostavljana sama ili pod nadzorom drugog djeteta, mlađeg od 10 godina, najmanje jedan sat u posljednjoj sedmici, po regiji Procenat djece mlađe od pet godina u romskim naseljima, prema pristupu igri i materijalima za učenje ECDI: Indeks ranog razvoja djeteta; procenat djece starosti 3–4 godine u romskim naseljima koja se nalaze na odgovorajućem stepenu razvoja u pogledu pismenosti/poznavanja brojeva, fizičkih, socijalno-emocionalnih domena i domena koji se odnose na učenje 29 55 76 58 6 0 20 40 60 80 100 Ručno napravljene igračke Predmeti iz domaćinstva/predmeti van domaćinstva Igračke iz prodavnice/napravljene igračke Najmanje 2 vrste igračaka Najmanje 3 dječje knjige Procenat Gradsko, 75 Najsiromašniji, 65 Srednje ili više, 57 Ženski, 75 3 godine, 74 Ne pohađa, 76 Ostalo, 81 Najbogatiji, 77 Predškolsko ili bez obrazovanja, 77 Muški, 79 4 godine, 80 Pohađa, 77 0 20 40 60 80 100 Tip nasel ja Indeks blagosta nja Obrazovanje majke Pol d jeteta Staro st djeteta Poh ađan je rano g obrazovanja Pr oc en at Romska na sel ja 6 87 90 96 77 0 20 40 60 80 100 Pisme nost/po zna van je brojeva Uče nje So ci jalno-e mocionalni Fizički ECDI Procenat ECDI: Ukupni rezultat i domeni, SDG 4.2.1 ECDI: Razvrstano po kategorijama Indeks ranog razvoja djeteta (ECDI): romska naselja Regija Dijete ostavljeno pod neadekvatnim nadzorom Sjever 6 Centar 9 Jug 7
Language:English
Score: 926256.6 - https://www.unicef.org/montene...u%20Crnoj%20Gori%202018._0.pdf
Data Source: un