Home

Results 81 - 90 of 90 for platformy elektroniczne. Search took 1.131 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
Dječji stavovi treba da posluže kao informacija za unapređenje platformi i drugih promjena čiji je cilj da ih zadrže aktivnim i sigurnim tokom ove vanredne situacije, koja se brzo razvija.
Language:English
Score: 465410.64 - https://www.unicef.org/montene...a%C5%A1titu-djece-na-internetu
Data Source: un
Dodatno, kod petine dece navodi se da je proces učenja otežavalo menjanje platformi za učenje. • Otprilike polovina dece ovog uzrasta pokazala je samostalnost u procesu učenja na daljinu, bez kontinuirane pomoći roditelja, dok je približno polovini bila potrebna povremena ili učestala pomoć.
Language:English
Score: 440986.7 - https://www.unicef.org/serbia/...20u%20Srbiji_drugi%20talas.pdf
Data Source: un
. • Jesu li starateljima djece, koja uče putem internet platformi, poznati i dostupni načini i alatke neo- phodne za zaštitu djece od digitalnog uznemiravanja i nasilja?
Language:English
Score: 418998.34 - https://www.unicef.org/montene...e%20%C5%A1kola%20%28002%29.pdf
Data Source: un
SZO preporučuje istraživanja i praćenje sljedećih pokazatelja nakon odobrenja cjepiva: Privremene preporuke za upotrebu cjepiva Pfizer – BioNTech BNT162b2 protiv COVID-19 u hitnim slučajevima 9 • učinkovitost cjepiva tijekom vremena; • kontinuirano prikupljanje podataka o sigurnosti cjepiva; • nadzor obolijevanja od COVID-a19 među cijepljenim osobama, posebno teže bolesti inducirane cjepivom (koja bi se mogla pojaviti kako razina antitijela induciranih cjepivom opada); • podaci o sigurnosti cjepiva kod nenamjerno cijepljenih trudnica tijekom odobrenog istraživanja; • podaci o sigurnosti cjepiva primijenjenog trudnicama koje pripadaju prioritetnim skupinama, poput zdravstvenih radnica; • prospektivna istraživanja o sigurnosti primjene BNT162b2 cjepiva u trudnica; • utjecaj cjepiva na prirodno hranjenu dojenčad nakon njegove primjene njihovim majkama dojiljama; • podaci o sigurnosti cijepljenja osoba s oslabljenim imunitetom, uključujući osobe koje imaju HIV ili autoimune bolest; • utjecaj kasne primjene druge doze cjepiva kako se to trenutno događa u nekim zemljama; • klinička ispitivanja o učinkovitosti i sigurnosti primjene cjepiva u djece mlađe od 16 godina; • istraživanje imunogenosti i sigurnosti istodobne primjene cjepiva protiv COVID-a19 s drugim cjepivima, uključujući cjepiva protiv gripe i pneumokoka, kod odraslih i starijih osoba; • istraživanja promjene zaštite cijepljenjem tijekom vremena i može li se na produljenje zaštite nakon cijepljenja djelovati docjepljivanjem; • istraživanje kojim se utvrđuje smanjuje li se cijepljenjem prijenos i širenje virusa SARS-CoV-2; • stabilnost cjepiva u alternativnim uvjetima distribucije i skladištenja u hladnom lancu; • učinkovitost strategija preporučenih za prevenciju i liječenje anafilaktičkih reakcija; • istraživanje međusobne zamjenjivosti i „miješanja i usklađivanja“ unutar i između različitih platformi cjepiva protiv COVID-a19; • globalni nadzor razvoja virusa i utjecaja virusnih mutanata na učinkovitost cjepiva kako bi se u slučaju potrebe omogućilo usklađivanje cjepiva; • istraživanja usporedbe cjepiva različitih proizvođača koja se odnose na opseg i trajanje imuniteta pomoću standardiziranih testova neutralizacije i testova za utvrđivanje imunosti sluznice.
Language:English
Score: 381003.32 - https://www.unicef.org/croatia...0u%20hitnom%20slu%C4%8Daju.pdf
Data Source: un
Integracija s laboratorijskim nadzorom za COVID-19 je moguća kod prikupljanja uzoraka, transporta i obrade (koja je slična kao kod gripe i krzamaka) te platformi za testiranje i protokola (koji su uglavnom bazirani na PCR metodi i koriste iste komplete za ekstrakciju RNK i enzime). (21) Treba li nastaviti s nadzorom u zajednici?
Language:English
Score: 299521.3 - https://www.unicef.org/bih/med...to%20postavljana%20pitanja.pdf
Data Source: un
Građani su najskeptičniji prema vjerodostojnosti informacija koje dobivaju putem različitih OTT platformi za komunikaciju (kao što su Viber, WhatsApp i sl.), pa bi i komunikacijsku strategiju trebalo prilagoditi toj činjenici.
Language:English
Score: 220814.84 - https://www.unicef.org/bih/med...vini%20u%20vezi%20Covid-19.pdf
Data Source: un
Tako se npr. u Europskoj platformi protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2013)2 navodi se da je potrebno imati jasno definirane pokazatelje dobrobiti i deprivacije djece.
Language:English
Score: 157597.66 - https://www.unicef.org/croatia...katori%20dobrobiti%20djece.pdf
Data Source: un
untitled UJEDINJENE NACIJE Međunarodni sud za krivično gonjenje Predmet br. IT-95-17/1-A osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Datum:
Language:English
Score: 56000.78 - https://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/bcs/000721.pdf
Data Source: un
70507JT25131.PDF UJEDINJENE NACIJE Me|unarodni sud za krivi~no gonjenje Predmet br. IT-94-1-T osoba odgovornih za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava po~injena na teritoriji biv{e Datum: 7.
Language:English
Score: 17288.67 - https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/bcs/970507.pdf
Data Source: un
OBZOR I OTSENKA KHODA OSUSHCHESTVLENIIA PEKINSKOI PLATFORMY DEISTVII : DOKLAD GENERAL'NOGO SEKRETARIA : ISPRAVLENIE
OBZOR I OTSENKA KHODA OSUSHCHESTVLENIIA PEKINSKOI PLATFORMY DEISTVII : DOKLAD GENERAL'NOGO SEKRETARIA : ISPRAVLENIE
Language:Russian
Score: 344.05 - daccess-ods.un.org/acce...E/CN.6/2000/PC/2/CORR.1&Lang=R
Data Source: ods