Home

Results 1 - 10 of 21 for thiết. Search took 0.373 seconds.  
Sort by date / Sort by relevance
được thống nhất 15 Thiết lập một mạng lưới các thẩm phán để chia sẻ những thông tin quan trọng giữa các (...) thiết cho việcthiết lập mạng lưới các thẩm phán và công tố viên 3. Chỉ định nhóm chuyên gia tư vấn trong (...) hiện nội dung số 1 nhằm thiết lập một mạng lưới điều phối việc trao đổi thông tin 16 Thiết kế và chuẩn
Language: English
Score: 71.65 - www.unodc.org/documents...nam_Action_Plan_VN_-_final.pdf
Data Source: un
suy giảm nguồn thu trên GDP là vô cùng cần thiết để phát triển bền vững • Cân bằng chi đầu tư phát (...) mô hình PPP, thiết lập các quỹ và cơ chế tài chính cho CSHT(VGF, etc.) • Bảo đảm cho nhà đầu tư (hạn
Language: English
Score: 66.24 - www.unescap.org/sites/d...d%20Opportunities-VN-28.09.pdf
Data Source: un
2.7 Thiết lập thể chế 2.8 Các bước tiếp theo: thông qua, thí điểm và thực hiện chương trình NAMA 3 1 (...) phát triển gồm có việc định hình các yếu tố được thiết kế chi tiết của chương trình thông qua việc thực (...) hiện một “nghiên cứu thiết kế NAMA”. Các yếu tố và các thành phần khác nhau của Chương trình NAMA đề
Language: English
Score: 64.39 - www.unescap.org/sites/d...A%20Brief%20-%20Vietnamese.pdf
Data Source: un
2.7 Thiết lập thể chế 2.8 Các bước tiếp theo: thông qua, thí điểm và thực hiện chương trình NAMA 3 1 (...) phát triển gồm có việc định hình các yếu tố được thiết kế chi tiết của chương trình thông qua việc thực (...) hiện một “nghiên cứu thiết kế NAMA”. Các yếu tố và các thành phần khác nhau của Chương trình NAMA đề
Language: English
Score: 64.39 - www.unescap.org/sites/d...p%20Brief%20-%20Vietnamese.pdf
Data Source: un
. Ngoại tuyến 18. Ma túy 9. Điều tra bằng kỹ thuật 19. Tiền hóa chất 10. Vận chuyển có kiểm soát 20. Thiết (...) thiết, có thể chia sẻ. 4. Chia sẻ thông tin tình báo Cơ quan thông tin tình báo quốc gia nên xem xét gửi (...) muc tiêu? Hãy suy nghĩ những nguồn lực cần thiết, ví dụ như vận chuyển đối tượng nghi ngờ và hàng cấm
Language: English
Score: 64.13 - www.unodc.org/documents...FLO_Field_Guide_DPT_VN_low.pdf
Data Source: un
vốn chưa phát triển 4. Thiếu năng lực cần thiết trong nước 5. Thiếu môi trường khuyến khích đầu tư tư (...) Thách thức #4: Thiếu năng lực cần thiết trong nước • Thiếu năng lực trong chuẩn bị và đề xuất dự án
Language: English
Score: 52.99 - www.unescap.org/sites/d...ation1-Challenges-VN-28.09.pdf
Data Source: un
vụ không chuyên cần thiết khác để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bệnh nhân. Phương pháp này đồng thời (...) và sự tham gia của cộng đồng • Cách tiếp cận tâm sinh lý xã hội. • Chủ yếu là thiết lập cơ sở ngoại (...) chi phí điều trị hợp lý. Các dịch vụ điều trị dựa vào cộng đồng được thiết kế nhằm mục đích: • Hỗ trợ
Language: English
Score: 51.84 - www.unodc.org/documents...pacific/cbtx/cbtx_brief_VN.pdf
Data Source: un
................................................................................................................................ . Các thiết kế kỹ thuật, Dự toán khối lượng, Dự toán kinh phí (...) SECD Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Môi trường Sài Gòn UN ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á (...) bên trong nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng tắm và nhà của họ để thực hiện đo đạc và thiết kế vị trí lắp đặt
Language: English
Score: 47.77 - www.unescap.org/sites/d...werage%20system_Vietnamese.pdf
Data Source: un
bơi Special facilities (e.g. Water slide):…… 1 water slide 18m Thiết bị đặc biệt (vd: máng trượt nước (...) lạnh Hot tub: Yes  No  Bồn tắm nóng Sport facilities with toilets and shower Thiết bị tập thể dục thể (...)  No  Phòng tập aerobic Facilities for Kids: Yes  No  Thiết bị dành cho trẻ em NUMBER OF BEDS Số
Language: English
Score: 43.31 - www.unescap.org/sites/d...20Eastern%20coastal%20area.pdf
Data Source: un
kết hợp với năng lực kỹ thuật và các kỹ năng nâng cao cần thiết để phát hiện, xác định mục tiêu và bắt (...) lực và khả năng đối phó với tội phạm WLFC của Việt Nam, đây 10 và là cơ sở để chúng tôi thiết kế một (...) phức tạp tình hình thực thi pháp luật.  Thiếu các công cụ thiết yếu để đảm bảo hiệu quả trong thực thi
Language: English
Score: 41.39 - www.unodc.org/documents..._Toolkit_Report_VN_-_final.pdf
Data Source: un